Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

székhely / telephely H-Budapest I. Attila út 123..
(00-36) 70 431 9343   (00-36)70 944 0260   (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAN/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-41
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

kérjük, folyamatosan kísérd figyelemmel a weboldal programjainak adatait, mivel a szervezés folyamán a tartalom (hely, idő) adatai változhatnak!!!

LÁMA  JOHN  MYRDHIN  REYNOLDS  VADZSRANÁTHA
TANTRA,  MÁGIA  és  SZEX  a
TIBETI  BUDDHISTA-HAGYOMÁNYBAN 2. rész
A DZOGRIM GYAKORLATA
szeminárium Zoom közvetítéssel
2023.  január 7-8.  / 16.00-20.00 /szombat és vasárnap
támogató részt vételi díj / 20 ezer Ft
az esemény csak regisztrációval vehető igénybe
regisztráció / martihum@gmail.com  / név, mobil-szám, email cím
info / martihum@gmail.com 06705080084
sambhala@tibet.hu 0670 431 9343

A szádhana, vagyis a tantrikus transzformációs meditációs gyakorlatnak a buddhista hagyományban a magas-tantra szempontjából két fő fázisa van. Az első a kjerim, vagy a vizualizációs folyamat, amikor a gyakorló a jidam meditációs istenség vizualizálására összpontosít a mandala palotájában, hogy hozzáférjen és megvalósítsa annak erejét, képességeit és tulajdonságait a kjerimen belül a tudat folyamában. Ezt az átalakulást azután a mantrajapa, vagyis a mantra recitálás segítségével stabilizálják. Amikor a sziddhiknél, a pszichikai és spirituális elérések megvalósulnak, bizonyos jelek által jelezve, a gyakorló képes lesz arra, hogy mágikus cselekvésekkel kapcsolatos gyakorlatokat folytasson. Azonban az is kérdéses, hogy a meditációs istenség nemcsak kinézetre és hangzásra milyen, hanem azt is, hogy hogyan érzi magát önmagában, minden érzékszervét tekintve. A magas-tantrában ez a második fázis a dzogrim meditáció (nishpanna-krama), a tökéletesség szakaszának funkciója. Itt a fő gyakorlat a csandali-jóga, a pszichikai hő és az érzéki gyönyör generálása az emberi testben, az általánosan kundalini néven ismert dolog által. Ez a gyakorlat magában foglalhatja továbbá a thablamot vagy karmamudrát, az ellenkező nemű partnerrel folytatott szexuális gyakorlatot. Ez vezet a boldogság és az üresség egyesülésének megvalósulásához, vagy detong jeshéhhez, a tantrikus gyakorlat csúcspontjához.

Ezen a szemináriumon Dudzsom Rinpocse kommentárjaiból fogunk meríteni a Khandro Thugthik-ciklus gyakorlatához, A Dakini tudatának lényege című részből.

english

January 7-8, 2023
Tantra, Magic, and Sex II.: Dzogrim Practice
Seminar via Zoom (Saturday and Sunday, 4pm-8pm GMT+1 time, with breaks)

Sadhana, or Tantric transformation meditation practice, has two principal phases in terms of Higher Tantra in the Buddhist tradition. First, there is Kyerim, or the visualization

process, where the practitioner focuses upon visualizing the Yidam meditation deity in its mandala palace in order to access and actualize its powers, capacities, and qualities within

one’s stream of consciousness. This transformation is then stabilized by way of Mantrajapa, or mantra recitation. When siddhis, psychic and spiritual attainments, become realized, as

indicated by certain signs, the practitioner is then able to proceed to engage in magical action practices. However, there is also the question of how the meditation deity not only looks and

sounds, but also how it feels in itself in terms of all its senses. In the Higher Tantra, this second phase is the function of Dzogrim meditation (nishpanna-krama), the stage of perfection. Here the principal practice is that of Chandali-yoga, the generating of psychic heat and sensual pleasure within the human body, by what is more generally known as Kundalini. This practice may further include Thablam or Karmamudra, sexual practice with a partner of the opposite sex. This leads to the realization of the unification of bliss and emptiness, or Detong Yeshe, the culmination of Tantric practice.

In this seminar, we shall draw upon Dudjom Rinpoche’s commentaries to the practice of the Khandro Thugthik Cycle, “The Essence of the Mind of the Dakini.”

Webgalamb