Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

kérjük, folyamatosan kísérd figyelemmel a weboldal programjainak adatait, mivel a szervezés folyamán a tartalom (hely, idő) adatai változhatnak!!!

D Z O G C S  E N   T A N Í T Á S O K a
S A M B H A L Á B A N

Láma John Myrdhin Reynolds Vadzsranáta
Mantra Gyógyítás a Tibeti Buddhista Hagyományban
tanítás/átadás/lung/Loszar Gánapudzsa

2019. februás 2-3./szombat/vasárnap/14.00-20.00
helyszín/sambhala Tibet Központ/Budapest I. Attila út 123.  11cs

a hétvégi szemináriun támogató belépője/15 000 Ft/két nap

A buddhista hagyományban a gyakorló spirituális erőfeszítései mindig is a szenvedés enyhítésére, valamint saját és mások testének és tudatának gyógyítására irányultak. A mantra a hang teremtő erejét fejezi ki, mely által valami létezővé válhat a minden lehetséges megnyilvánulás tiszta képességének állapotából. Ily módon a mantra számos buddhista gyógyító gyakorlat nélkülözhetetlen elemét képezi. E műhely keretében különböző mantrák alkalmazását vizsgáljuk egyszerű vizualizációs gyakorlatokkal együtt, melyeket az energiák irányítása, illetve magunk és mások rituális gyógyítása céljából végzünk. A vasárnapi tanítás Gánapúdzsa szertartással és a tibeti újév (loszar) ünneplésével ér véget.

kontakt/Marti, martihum@gmail.com
infó/Sambhala Tibet Központ   www.tibet.hu  0670 431 9343 sambhala@tibet.hu

Láma John Myrdhin Reynolds Vadzsranáta
Dzogcsen és a Negatív Érzelmek Kezelése
tanítás/átadás/lung/Gánapudzsa

2019. február 9-10./szombat/vasárnap/14.00-20.00
helyszín/Sambhala Tibet Központ/Budapest I. Attila út 123.  11cs

a hétvégi szemináriun támogató belépője/15 000 Ft/két nap

A negatív érzelmek, más néven a klesák, a nap különböző időszakaiban sújtják az egyént, különösen a modern, városi, stresszes életünkben. Buddha tanítása szerint ezek a negatív érzelmek a nemtudással együtt azok, amelyek a folytonos szenvedéshez kötnek minket a szamszára körforgásában. Csakugyan, a szamszára nem csupán az elhalálozás és az újraszületés karmikus ciklusa, hanem magának a tudatnak a mindennapi működése. A buddhista hagyomány számos módszert és technikát kínál fel mindennapi negatív érzelmeink – harag, vágy szorongás és így tovább – kezelésére, a szutra, vagyis a lemondás ösvénye, a tantra, vagyis az átalakítás ösvényes és a dzogcsen, vagyis az önfelszabadulás ösvénye gyakorlatai révén. E meditációs műhelyben a dzogcsen módszereit fogjuk tanulmányozni a negatív érzelmek enyhítése és feloldása érdekében.

kontakt/Marti, martihum@gmail.com
infó/Sambhala Tibet Központ  www.tibet.hu  0670 431 9343  sambhala@tibet.hu

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Láma John Myrdhin Reynolds Vadzsranáta

A szellemlények Nyolc Osztálya / előadás  II/2.
a Jungdrung Ten Gye Dü De – Magyarországi Bönpo Közösség meghívására és szervezésében
2019. február 7./csütörtök 18.00

Buddhista Kozmológia az Abhidharmában, a Tantrában és a Dzogcsenben/előadás  II/2.
2019. február 11./hétfő 18.00
a Sambhala Tibet Központ szervezésében
a két előadás helyszíne/A Tan Kapuja Buddhista Főiskola
Budapest IX. Börzsöny u 11.
hálásan köszönjük Varga Zoltán és a Dzogcsen Közösség segítségét a szervezésben !

 John Reynolds Láma Vadzsranáta egyéb tanításai
Trekchö and Thögal im Khandro Thugthig

in english

February 2-3, 2019/14.00-20.00
Mantra Healing in Tibetan Buddhist Tradition
Sambhala Centre, Budapest, Hungary

In the Buddhist tradition, the spiritual work of the practitioner has always been very much concerned with relieving suffering and the healing of the body and the mind, both of oneself and of others. Mantra represents the crative power of sound to call something into existence out of the state of pure potentiality for all possible manifestations. Thus, mantra is an integral part of many Buddhist healing practices. This workshop will focus on applying various different mantras, together with simple visualizations for channeling energies and ritual actions for healing oneself and others. The Sunday session will conclude with a Ganapuja and a celebration of Losar, or Tibetan New Year.

Contact: Marti, martihum@gmail.com.
Info: Sambhala Tibet Center: sambhala@tibet.hu.

February 9-10, 2019/14.00-20.00
Dzogchen and Working with Negative Emotions
Sambhala Centre, Budapest, Hungary

Negative emotions, or the kleshas, afflect the individual at various times during the day, especially in our medern urban, stressful life. The Buddha taught that these negative emotions, together with ignorance, are what bind us to continual suffering in the wheel of Samsara. Indeed, Samsara is not only the karmic cycle of death and rebirth, but how the mind itself works everyday. The Buddhist tradition offers many methods and techniques for working with and dealing with our everyday negative emotions of anger, desire, anxiety, and so on, in terms of the practices found in Sutra, “the path of renunciation,”  Tantra, “the path of transformation,” and Dzogchen, “the path of self-liberation.”  This meditation workshop will focus on the methods of Dzogchen in relation to alleviating and dissolving the negative emotions.

Contact: Marti, martihum@gmail.com.
Info: Sambhala Tibet Center: sambhala@tibet.hu.

Webgalamb