Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

kérjük, folyamatosan kísérd figyelemmel a weboldal programjainak adatait, mivel a szervezés folyamán a tartalom (hely, idő) adatai változhatnak!!!

JELENTKEZÉS/REGISTRATION»

John Myrdhin Reynolds Láma Vadzsranáta 2016/február

A halál és a haldoklás a tibeti buddhista hagyományban
2016./február/20./szombat 14.00-21.00
2016. február 21./vasárnap/14.00-21.00
vasárnap, tanítás után GÁNAPUDZSA
résztvételi hozzájárulás/12 000 Ft + szádana jegyzet
az előlap képe/Az Ős-budha ábrázolása yab-yumban, Samantabhada és Samantabhadri

A békés és haragvó istenségek gyakorlata a Tibeti Halottaskönyvben
2016./február/27./%szombat/14.00-21.00
2016. február/28./vasárnap/14.00-21.00
vasárnap, tanítás után GÁNAPUDZSA
résztvételi hozzájárulás/ 12 000 Ft + szádana jegyzet
az előlap képe/A Buddha-család haragvó istensége, Heruka

helyszín/Sambhala Tibet Központ/Budapest I. Attila út 123.  11cs

2016. február 20-21./szombat/vasárnap
Halál és haldoklás a tibeti buddhista hagyományban
Sambhala Tibet Központ, Budapest (hétvégi szeminárium)


Láma John Myrdhin Reynolds Vadzsranáta videótanítása a Sambhalában
A halál és a haldoklás a tibeti hagyományban/bevezető előadás/2015 Halottak napja

Folyatódik-e a tudatos létezés a fizikai test halálát követően? A halál végső tényével minden élőlénynek számolnia kell. Ami egyszer megszületik, az végül meghal. Buddha tanításai szerint mindazonáltal az agy és a fizikai test halála nem jelenti tudatos létezésünk végét. A halál csupán egy átkelés és egy bejárat, az utazás során tapasztalt átalakulás egyik állomása. A Tibeti Halottaskönyv vagy Bardo Thödrola hallás általi megszabadulás a bardóban – nem más, mint az egyik legmélyebb szöveg, mely kikerült a dzogcsen tibeti hagyományából, amit Padmaszambhava alapított időszámításunk VIII. századában. Ez a mester nemcsak leírta a haldoklás folyamatát és azt, ahogyan fel lehet készülni bizonyos meditációs gyakorlatokkal erre az elkerülhetetlen tapasztalatra, hanem részletesen leírta az egyén halál utáni tapasztalatait is, melyek bardóként ismertek, és amelyek végül az emberi létezésben, vagy a valóság egy másik kiterjedésében történő újraszületéshez vezetnek. Padmaszambhava dzogcsen tanításai egyaránt filozófiai és gyakorlati alapként szolgálnak a Halottaskönyvhöz. A két napos szeminárium során megvizsgáljuk a halál, a haldoklás, az újraszületés kérdéseit és a múlt karmájának megtisztítását a dzogcsen és a buddhista pszichológia fényében. Vizsgálatunk kiterjed néhány, a dzogcsen hagyományhoz tartozó gyakorlatra is, melyek a haldoklásra történő készülődéssel és az azt követő bardó élménnyel kapcsolatosak.
kapcsolat/Márti   martihum@gmail.com  06 70 508 0084
info/Sambhala Tibet Központ    sambhala@tibet.hu  06 70 431 9343

Láma Reynolds további előadásai Budapesten

Does conscious existence continue after the death of the material body? The ultimate fact of death faces every living being. Whatever is born will eventually die. Nevertheless, according to the teaching of the Buddha, the death of the brain and the material body is not the end of our conscious experience. Death is only a passage and a gateway, one stage in our transformations along the journey. The Tibetan Book of the Dead, or Bardo Thödrol, “liberation through hearing while in the Bardo,” was one of the most profound texts to come out of the Dzogchen tradition of Tibet, this being established in the 8th century of our era by Padmasambhava. This master not only described the process of dying and how to prepare for this inevitable experience with certain meditation practices, but also detailed the after-death experiences of the individual, known as the Bardo, that eventually leads to rebirth into human existence, or into some other dimension of reality. The Dzogchen teachings of Padmasambhava serve both as the philosophical and the practical basis of the Book of the Dead. In this two day seminar, we shall look at the questions of death, dying, reincarnation, and purifying past karma in the light of Dzogchen and Buddhist psychology. Some practices in the Dzogchen tradition that relate to preparation for dying and the Bardo experience occuring thereafter will be examined.
contact/Marti, martihum@gmail.com    06 70 508 0084
info/Sambhala Tibet Center   sambhala@tibet.hu  06 70 431 9343

2016. február 27-28./szombat/vasárnap
A békés és haragvó istenségek gyakorlata a Tibeti Halottaskönyvben
Sambhala Tibet Központ, Budapest (hétvégi szeminárium)

A Tibeti Halottaskönyv három bardóról vagy szakaszról tesz említést a tudatos létezés folytonosságában. Ezek közül az első a csikhai bardó, a haldoklás folyamatának bardója, melyet ezek a szövegek bizonyos fokig leírnak. Ez a tiszta fény tapasztalásában ér csúcspontra, melyet követően az elhunyt tudatossága (namse) a térben, a hajdani anyagi testén kívül, egy finom, tudat által teremtett testben találja magát. Az egyén kezdeti tapasztalásai ugyan a saját elhalálozásának közvetlen közelében történnek, azonban ezt követően az emlékek és a karmikus lenyomatok hatására az egyén elkószál a tudat tájain. Azonban időről időre a tudatosságban egyes archetipikus alakok derengenek fel, melyek a sitró, vagy a békés és haragvó istenségek néven ismertek – mindez a következő szakaszban történik, a csönyi baróban, a valóság tiszta fényének bardójában. Ha az egyén ezeket a fénylő alakokat a saját tudatának archetipikus megnyilvánulásaiként ismeri fel, úgy esélye van arra, hogy megszabaduljon a számszárából. Ezek természetének felismerése nélkül azonban a tudatosság a harmadik szakaszban találja magát, a szidpe bardóban, vagyis az újraszületés bardójában. Ezen szeminárium keretében górcső alá vesszük ezen isteni alakok szimbolikus jelentését és mélyebb értelmét az egyén számára, beleértve a hozzátartozó meditációkat és szertartásokat.
kapcsolat/Márti    martihum@gmail.com   06 70 508 0084
info/Sambhala Tibet Központ    sambhala@tibet.hu    06 70 431 9343

The Tibetan Books of the Dead speaks of three Bardos, or intervals in the continuum of conscious experience. The first of these is the Chikhai Bardo, the Bardo of the dying process and this is discribed in these texts in some detail. This culminates with the experience of the Clear Light, after which the deceased consciousness (Namshe) finds itself in space outside its former material body in habiting a subtle, mind-made body. Its initial experiences occur in the immediate vicinity of the circumstances of one’s death, but then one becomes distracted by memories and karmic traces and wander off s off through the landscapes of the mind. However, from time to time consciousness encounters the dawning of certain archetypal figures known as the Zhitro, or Peaceful and Wrathful Deities, occuring during the next interval, known as the Chönyid Bardo, the Bardo of the Clear Light of Reality. If one recognises these luminous figures as archetypal manifestations of the nature of one’s own mind, one has the opportunity to liberate from Samsara. Failing to recognize their nature, however, consciousness will find itself propelled into the third interval, the Sidpai Bardo, or Bardo of the rebirth process. In this seminar we will look at the symbolic meanings of these figures and their deeper signifcance for the individual, including the meditations and rituals pertaining to them
contact/Marti    martihum@gmail.com   06 70 508 0084
info/Sambhala Tibet Center   sambhala@tibet.hu   06 70 431 9343

 

 

JELENTKEZÉS/REGISTRATION »

Webgalamb