Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

kérjük, folyamatosan kísérd figyelemmel a weboldal programjainak adatait, mivel a szervezés folyamán a tartalom (hely, idő) adatai változhatnak!!!

JELENTKEZÉS/REGISTRATION»

Láma Vadzsranáta John Myrdhin Reynolds tanításai 2015 őszén
2015. október 10-11. és október 17-18.

2015. október 10-11./szombat-vasárnap/14.00-20.00
Az energiákhoz való hozzáférés és azok csatornázása a tibeti buddhista tantrikus átalakulás módszerei révén

hétvégi szeminárium

helyszín/Sambhala Tibet Központ/Budapest, I. Attila út 123.   11cs
az előképen/Guru Rinpocse kétoldali védelmező istenségekkel

Amikor Padmaszambhava, a kiváló buddhista mester időszámításunk VIII. századában bevezette Tibetbe a vadzsrajánát, a buddhista tantrák módszereit, az országban az akkoriban virágzó tibeti samanizmus, bönként is ismert vallási kultúrájával szembesült. Ennek elutasítása helyett inkább a buddhista tantráról szóló saját tanításaiba integrálta a bennszülött samanista gyakorlatokat. Emellett bekebelezte a buddhista mandalába Tibet régi pre-buddhista pogány hegyi szellemeit védelmezőkként és dharma oltalmazókként. A bennszülött tibeti samanizmus gazdag kulturális öröksége és az indiai eredetű mélységes buddhista tantra egyesülése az, ami egyedi és színes karaktert tulajdonít a tibeti buddhizmusnak.

Az emberi létezésünk három kiterjedése közül, melyek a buddhizmusban test-beszéd- tudatként ismertek, a tantra elsősorban a beszéd aspektusával függ össze, és a saját energia kiterjedésünket, különösképpen a mantra, vagyis a hang teremtő erejét fejezi ki. A tantrikus átalakulás módszerének, szeva-szadhana néven is ismert gyakorlása révén, a gyakorló képessé válik magasabb energiaforrásokhoz hozzáférni és ezeket oly módon átalakítani, hogy belsőleg a tudatosság növeléséhez, míg külsőleg a közvetlen környezet változásához vezessen. Jóllehet a buddhista spirituális gyakorlás magasabb célja a szamszára szenvedésétől való megszabadulás és a Buddha megvilágosodás elérése, a megszabadulás és a megvilágosodás eléréséig továbbra is a szamszára viszonylagos körülményei között találjuk magunkat, napi szinten problémákkal, gondokkal és aggodalmakkal szembesülve, melyek teljes képességünk megvalósításának útjában állnak.

Amint személyesen Padmaszambhava a Rincsen Bumzangban állítja: Azok, akik most értékes emberi életre és intelligenciára tettek szert, ezt követően meg kell szabadítaniuk magukat az ösvényük útjában álló esetleges gátaktól és akadályoktól, amely a jelenlegi és a jövendőbeli életük hasznára válik. Ezért most fortélyos módszereket fogok tanítani a jószerencse, jólét és védelem összegyűjtése céljából.

Ezen szeminárium keretében a Padmaszambhava által tanított szádhana átalakulás gyakorlatait fogjuk megvizsgálni és alkalmazni a magasabb energiaforrásokhoz való hozzáférés és azok csatornázása, a hétköznapi életünk belső és külső körülményeinek javítása céljából.

résztvételi díj/70 EU/két nap
magyar és kelet-európai résztvevőknek/12 000 Ft/két nap
a részvételhez regisztráció szükséges a weboldalon!

kapcsolat/Márti      martihum@gmail.com
információ/www.tibet.hu  facebook.com/sambhala.tibetkozpontsambhala@tibet.hu
06 70 431 9343


2015. október 17-18./szombat-vasárnap/14.00-20.00
Jóléti és mágikus akciógyakorlatok Tibet Nyingmapa hagyományában

hétvégi szeminárium
helyszín/Sambhala Tibet Központ/Budapest, I. Attila út 123.   11cs

Padmaszambhava
nem csupán vallási és spirituális tanító volt, aki a vadzsrajána buddhizmust, a megvilágosodáshoz és a szamszárában való szenvedéstől megszabadító ösvényt tanította, hanem a mantra akciógyakorlatok megvalósított szakértője is. Ezek a gyakorlatok nemcsak az egyén, hanem a külső körülmények átalakulására is szolgálnak. A buddhista tantra gyakorlata alapvetően az átalakulás céljából történő energiákkal való bánásmód a gyakorló akaratának és szándékának megfelelően. Legtöbbünk számára a megszabadulás és a megvilágosodás mint végső spirituális cél elérése számos életen keresztül tartó erőfeszítést igényel. Azonban mindeközben a jelenlegi életkörülményeink javításával és az útunkban álló akadályok eltávolításával kell foglalkoznunk.

Hagyományosan a buddhista szerzetesek kolostorban elzártan élték az életüket, távol tartva magukat a munka, a falu, a nők és a család mindennapi világától. Mindazonáltal Padmaszambhava Ngakpaként ismert követői, szó szerint akik mantrákat használnak, hatásosan éltek és működtek a világban. Emiatt Padmaszambhava számos gyakorlati módszert tanított a bőség és jólét megvalósítására, valamint az ellenségektől és az ártó szellemektől származó pszichikus és mágikus támadások elleni védelem céljából.

A legelejétől kezdve a mágikus gyakorlás minden esetben nagyon eklektikus volt, és nem korlátozódott egyetlen kultúrára vagy vallási hagyományra sem. Ezért Tibetben számos olyan gyakorlatot találunk, melyek az Indiából érkező buddhizmust megelőzően, a korábban virágzó tibeti sámán és bönpo hagyományból származnak. Mindazonáltal a magas mágikus gyakorlás a mágikus akarat, a mthu művelését követeli meg, amely meditáció és szádhana által fejlődik. A hangsúly itt minden esetben olyan gyakorlatokon van, melyek a hétköznapi életben a jólét, a siker és a szeretők bevonzására, a betegségek gyógyítására, az akadályok elhárítására, a szolgák eligazítására, az ellenségek megtévesztésére és legyőzésére, a pszichikus és mágikus támadások megállítására szolgálnak.

A szeminárium során kitérünk a jövendölésre, a meditációra és a vizualizációra, a mantrákra és a megidézésekre, valamint az anyagok rituális használatára az energiák csatornázása és a szellemeknek történő felajánlása céljából.

részvételi díj/70 EU/két nap
magyar és kelet-európai résztvevőknek kedvezmény/12.000 Ft/két nap

kapcsolat/Marti    martihum@gmail.com,
információ/Sambhala Központ    sambhala@tibet.hu  06 70 431 9343

Láma Vadzsranáta John Myrdhin Reynolds Magyarországon megjelent köbyvei

 - The Practice of Guru Yoga for Padmasambhava
Sambhala Tibet Központ/Bódhiszattva Kiadó Fordítóműhely 2010
- The Sadhana Practice of Wratful Deities in Tibetan Buddhist Tantra
Sambhala Tibet Központ/Bódhiszattva Kiadó Fordítóműhely 2019
- Dzogcsen/Löpon Tendzin Nemdák tanítása alapján
Fénygömb Alapítvány/Budapest/2005


Lama John Myrdhin Reynolds Vajranatha

Accessing and Channeling Energies by way of Tantric Transformation Practices in Tibetan Buddhism

October 10-11, 2015/14.00-20.00
Sambhala Center, Budapest, Hungary  [Weekend workshop]
H-Budapest I. disc. Attila str. 123.   11ring

   When the illustrious Buddhist master Padmasambhava introduced Vajrayana, the methods of the Buddhist Tantras, into Tibet in the 8th century of our era, he encountered the religious culture of Tibetan Shamanism, also known as Bön, then flourishing in that country. Rather than rejecting this, he integrated the indigenous practices of this shamanism with his own teachings of Buddhist Tantra. Moreover, he incorporated the old pre-Buddhist pagan mountain gods of Tibet into the Buddhist Mandala as Guardians and Dharma Protectors. It is this integration of the rich cultural heritage of indigenous Tibetan Shamanism with the profound Buddhist Tantra of Indian origin that gives Tibetan Buddhism its unique and colourful character.

    Among our three dimensions of human existence, known in Buddhism as body, speech, and mind, Tantra principally relates to this aspect of speech, meaning our whole dimension of energy, and especially with mantra, or the creative power of sound. Through the practice of Tantric transformation, or seva-sadhana, the practitioner is able to access higher sources of energy and transform them in ways that internally bring about changes in consciousness and externally bring about changes in the immediate environment. Although the higher goals of  Buddhist spiritual practices are liberation from suffering in Samsara and the attaining of Buddha enlightenment, until we attain such liberation and enlightenment, we still find ourselves in the relative condition of Samsara, daily faced with problems, troubles, and anxieties that obstruct our path to the realization of our full potenetial.

     As Padmasambhava himself said in the Rinchen Bumzang, “Those who have now obtained a precious human rebirth and intelligence next need to free themselvres from incidental blocks and obstructions in the way of their path, thereby realizing benefits both in this present life and in future lives. Therefore, I shall teach here methods of skillful means for summoning good luck, prosperity, and protection.”

      In this workshop, we shall explore and engage in the principal methods of sadhana transformation practice as taught by Padmasambhava for the accessing those higher energies and then channeling and directing them to better our conditions in daily life, both internally and externally.

contact/Marti/martihum@gmail.com,
info/Sambhala Center/sambhala@tibet.hu  00 36 70 431 9343
www.tibet.hu
price/70 EU
for Eastern Europeans 12.000 Ft

Lama John Myrdhin Reynolds Vajranatha
Magical Action Practices for Prosperity and Protection in the Nyingmapa Tradition of Tibet

October 17-18, 2015/14.00-20.00
Shambhala Center, Budapest, Hungary  [Weekend workshop]
H-Budapest I. disc. Attila str. 123.   11ring

Padmasambhava was not only a religious and spiritual master teaching Vajrayana Buddhism, the path to enlightenment and liberation from suffering in Samsara, but also an accomplished adept at the use of mantra action practices, which transform not only the individual, but also aspects of external circumstances. The practice of Buddhist Tantra is basically the working with energies in order to bring about transformations in accordance with the will and intention of the practitioner. For most of us the ultimate spiritual goal of liberation and enlightenment, requiring efforts over the ourse of many lifetimes.. However, in the meantime, we must deal with improving our present circumstances of life and to the removing of obstacles obstructing our path.

Traditionally Buddhist monks lived cloistered lives in monasteries, separating themselves from the everyday world of  work, village, women, and family. However, the followers of Padmasambhava, known as Ngakpas, literally “those who use mantras,” lived and functioned effectively in the world. Therefore, Padmasambhava taught many practical methods for the realizing of abundance and prosperity, as well as protecting ourselves against psychic and magical attacks emanating from enemies and from hostile evil spirits.

From the very beginning, magical practice has always been very ecclectic and not limited to a single culture or religious tradition. Hence, in Tibet, we find many practices drawn from earlier Tibetan shamanic and Bönpo traditions which flourished in that land before the advent of Buddhism from India. Nevertheless, higher magical practice does require the cultivation of a magical will, or mthu, which is developed by way of meditation and sadhana. The emphasis here is always in terms of practices that work in everyday life for invoking prosperity and success, finding lovers, healing sicknesses, removing obstacles, dispatching servitors, confounding and overcoming one’s enemies, and counteracting psychic and magical attacks.

This workshop will include divination, meditation and visualization, mantras and invocations, and the use of materials in rituals for the channeling of energies and as offerings to the spirits.

price/70 EU
for Eastern Europeans 12.000 Ft

contact/Marti/martihum@gmail.com,
info/Sambhala Center/sambhala@tibet.hu
www.tibet.hu

other Lama Reynolds teachings

JELENTKEZÉS/REGISTRATION »

Webgalamb