Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

kérjük, folyamatosan kísérd figyelemmel a weboldal programjainak adatait, mivel a szervezés folyamán a tartalom (hely, idő) adatai változhatnak!!!

2017. Loszár, a tűz-kakas éve
... a vonal, a gyökérlámák, jidamok,
férfi-, női buddhák és a
védelmezők összegyülnek előttünk
a térben, mint felhők ...
NÁVAY ÁKOS
képei a tibeti újév tiszteletére
2017. január 23-tól
helyszin/Sambhala Tibet Központ/Budapest I. Attila út 123.  11cs
megtekinthető/2017. január 23-tól, előreláthatólag február végéig, minden nap nyitvatarási időben

Návay Ákos fotókiállítása elé

Az élet nagy pillanatai közé tartoznak az olyan élmények, mint amelyet Návay Ákos fotósorozata mutat be. A képsorozat Európa legnagyobb buddhista építészeti alkotását, a zalaszántói sztúpát örökíti meg, mégpedig úgy, hogy a néző két síkon is szellemi élményben részesülhet.

Az első síkot maga az építészeti alkotás nyújtja, mivel a sztúpa a buddhizmus egyik fontos  szimbóluma, amellyel a világ számos országában találkozhatunk.

A sztúpa tibeti megfelelője a cshörten (kínai pagoda, japán sotoba, szingaléz dagoba), és ezeket az építményeket mindenhol megtaláljuk, ahová a buddhizmus eljutott. Maga a sztúpa szimbólum, mégpedig a  megvilágosodáshoz vezető út szimbóluma. Tibetiek úgy tartják, hogy egy sztúpa puszta látása is szerencsét hoz.

A képeken látható sztúpa három részből áll: az alapzatból, a félgömbből és a felső részből, s ez a szellemi fejlődés három fokozatát jelzi. Az alapzat, amely a szellemi út megalapozását, előkésztő fokozatait jelöli, szintén három részre tagozódik: a legalsó szint a mentális és analitikus tapasztalást, az éberség kibontakoztatását fejezi ki, és az egész építmény úgy pihen ezen, mint a szellemi út a tudatossá tett racionális tapasztalatokon. A második megalapozó szint a moralitást  fejezi ki, a harmadik pedig az eddigieknek a tiszta lelkierővé való átalakítását szimbolizálja. Vagyis az alap a megismerés, moralitás és koncentráció hármasságának kifejlesztésének szükségességét sugallja, melyek a buddhista gyakorlat pillérei.

A középső rész a kupola, s ez a félgömb vagy harang alakú építmény jelképezi a  megvilágosodás feltételeit és pszichikai elemeit, mint az éberség, erőfeszítés, hősiesség, elragadtatás, összeszedettség és egyhegyűség képességei, melyeket Buddha követői önmagukban  kifejlesztenek.

A felső rész életfaszerű és sokszor ernyővel koronázott tizenkét - néha tizenhárom - korongja kifejezi Buddha életének stációit, Buddha misztikus erőit, valamint a tizenkét egymáshoz  kapcsolódó feltételt, amely minden létező keletkezésének, kibontakozásának és elmúlásának örök törvényét írja le. Gyakran előfordul, hogy a torony alatti részre nagy szemeket festenek, melyek a sztúpa és az emberi test pszicho-kozmikus párhuzamát jelzik, melynek lelki-tudati központjai a sztúpa különböző elemeinek felelnek meg.

A szellemi élmény egy másik síkját varázsolja elénk a fotóművész, amikor a képeken megörökíti azt a változást, amely a képek készülésének időpontjában, a természetben végbement. A színek, az árnyékok, a felhők és a végén előbukkanó nap, mintha egy élő és a belső megélés különböző fázisait vetítené elénk. Mintha a természet annak a belső élménynek az eleven részévé válna, amely a szemlélőben a sztúpa látványának kapcsán végbemegy. A tökéletesség és megvilágosodás megvalósításának akadályait szimbolizálják a feltornyosuló sötét felhők, melyből egy Buddha-arc bontakozik ki, majd a kivilágosodás és a felhők mögül előbukkanó nap - mindez jelzi azt a belső élményt, melyet a sztúpa - ez a buddhisták által szentnek tartott építmény - az érzékeny művész tudati világában kiváltott. A művész és a Buddhaság állapotát szimbolizáló építmény élő kölcsönhatását úgy rögzíti ez a képsorozat, hogy a nézőt magával ragadja, és egy  spirituális élményre ösztönzi. S ez az élmény hozzásegíthet minket ahhoz, hogy egy boldogabb emberi élet érdekében ugyanúgy megtaláljuk a kapcsolatot a látható és a láthatatlan, a múlandó és az elmúlhatatlan, a profán és a szent között, mint ahogy a művész a Buddhaságot a zalaszántói dombok között.
Mireisz László
A Tan kapuja Buddhista Egyház vezetője

 

Égi Üzenet
Arra ereszekedék egy fekete felleg
Benne jöve, benne csodafényű szarvas
Turulmadár szárnyin hegyek gomolyodnak
Regeröptű mezők fényin zúgadoznak
Fölcsendül a mennybolt, világ nyíl belűle`
Tőbe kétrét hajló gyöngyszirmot bont fénye
Kettéhasadt égből csillagvirág nyíla
Átsüvít ösvényin Rege` gyöngyös nyila
Szélike sugarán
Átröppen valahány
Gyöngyös` pej paripán
ÖregNap alkonyán
ÖregHód` alkonyán
Keletnek kapuján
Nyugatnak kapuján
Megannyi irányok
Olyannyi` kutacsán`
Átröppen valahány
Haj, regő, rejtem, regőn` rejtem…

 

Vének gyülekeznek
Égi asztal körül
Székikbe béülnek
Erőst dörgik a szót
Kicsi ember elfut
Föl sem mer mán nézni
Elfeledte, ki volt
Nem futott vón` biza!

 

Aki bírja, marad
Küldetés cöveke
S viszi az égi szót
Barátnak izibe
Szeretet hitében
Ég`- és Föld` erőben
Ősrege` erőben!
Hitet támasztani
E` fedett rögöket
Kifényezni újba`

 

Kárpáti Bölcsőcske
Ősregös Bubája
Éneklő csarodák
Nagydudás` Budája
(Ki vala Buda`i
S Galya is javából
Dudások vériből
Turuli parázsból)
Hírül adá magát
Lássa hát, ki látja…
Haj regő, rejtem…

*

(Írva vagyon ezen üzenet

„2005.” esztendő, jégbontó (február) havának 8. napja
- a tibeti újév – tiszteletére, a zalaszántói, 2004. február 8. természeti jelenés egy éves évfordulójára -
az ezt megörökítő képkiállítás megnyitójának alkalmára.

A képek elkészítése Návay Ákos Barátomnak adatott meg, így neki ez külön ajánlás, s egyúttal erősítés- bíztatás leend reményeim szerint.)

 

Ákosnak Szeretettel
Kati és Szt
2005. febr. 8.

 

NÁVAY ÁKOS/KIÁLLÍTÁSOK

- Őszentsége a Dalai Láma magyarországi látogatásának tiszteletére rendezett "Tibet arcai" c. csoportos fotókiállítás. Cím: Magyar Kultúra Alapítvány Budapest, I. ker. Szentháromság tér. 6. - 2010.
- Tibeti Újév Ünnep 2007
Butokugan Harcművészeti Központ - Budapest
- Maitreja-ünnep
A Tan Kapuja Buddhista Főiskola - Budapest, 2006. december-2007. január
(www.mahayana.hu ; www.tkbf.hu)
- Szemtől szembe a csodával - Buddha ereklyék világkörüli úton
Petőfi Irodalmi Múzeum - Budapest, 2006. október 14-15.
(www.maitreyaproject.org www.buddha-tar.hu www.korosi-emlekpark.hu)
- Művészetek-Völgye Kapolcs
Ősök háza - Taliándörögd, 2006. július
(www.kapolcs.hu  www.fesztival.hu)
- Sambhala Tibet Központ
Budapest, 2005. április
( www.tibet.hu )
- Tibeti Újév Ünnep 2005
A Tan Kapuja Buddhista Főiskola - Budapest, 2005. február 8-tól
(A kiállítást támogatta A Tan Kapuja Buddhista Alapítvány)

Webgalamb