Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

székhely / telephely H-Budapest I. Attila út 123..
(00-36) 70 431 9343   (00-36)70 944 0260   (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAN/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-41
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

kérjük, folyamatosan kísérd figyelemmel a weboldal programjainak adatait, mivel a szervezés folyamán a tartalom (hely, idő) adatai változhatnak!!!

A június 25-ei előadás betegség miatt elmarad !!!
további információt a FB-on vagy a www.tibet.hu lapon találsz !!!

a Sambhalában
KOVÁCS IMRE BARNABÁS
Aris Pacatai Palong
őshagyomány-kutató, mester
A ROVÁS SZÉLES ÖSVÉNYÉN...
a magyar őshagyomány nyomdokai
workshop

A rovás története és gyakorlata, a szkíta tudás, filozófia, mágia és tanítás, ami 15 ezer évre nyúlik vissza, a vallás mantrái és jantrái
2023. május 27-től, június 10.; 24. minden második hét szombatján 10.00-18.00
helyszín / Sambhala Tibet Központ / Budapest I. Attila út 123. 11cs
támogató hozzájárulás / 15.000 Ft /egész nap
info /
Sambhala 0670 431 9343 sambhala@tibet.hu

 A FB-on látható videó, az első, bevezető előadás felvétele,  ezek után még lehet jönni a jövő szombattól kezdődő sorozatra. A Mester kéri, hogy hozzatok magatokkal, ha lehet töltőtollat, vagy esetleg golyóstollat, ceruzát, vagy ecsetet, tintát és A4 -as lapokat és táblát, amin írni lehet

2023. május 27-től minden második hét szombatján 10.00-18.00
helyszín / Sambhala Tibet Központ / Budapest I. Attila út 123. 11cs
a 3. és 4. rész két egész napos workshop 10.00-18.00, több szünettel és ebédidővel!
támogató hozzájárulás / 15 ezer Ft / egész nap
info / 0670 431 9343   FB

1. 2023. május 17. / szerda 18.00
Általános bevezetés a szkíta-hagyományba
A szkíták elnevezései, földrajzi és történeti elterjedésük. Bevezetés a szkíták filozófiájába és bölcsesség tanításaiba. A rovás és a szimbólumok szerepe a szkíta-kultúrában. Jelenkor megfelelései: hol élnek ma is szkíta kultúrájú népek, hol tanítják ma a szkíta bölcsességet. Kik a szkíta-kultúra mai örökösei és köztük van-e a magyar nép is? Mi az amit a magyar kultúra a szkíta örökségből megtartott? A magyarral azonos jelképek használata ma is széles körben el van terjedve Délkelet-Ázsiában, Kínában, Mongóliában, Közép-Ázsiában és Törökországban.

2. 2023. május 27. / szombat 17.00
“Aki a betűk vonalait ismeri és érti, az bölcs”
(A török miniszterelnök bölcsesség tanácsadója) A vonalak ismerete. Takashima professzor szerint, ezzel a témával nem több mint tíz ember foglalkozik behatóan ma az egész világon. A vonalak ismerete mindenre kiterjed, a táj vonalaira ami az északi-, forma alapú feng-shui és annak sok változata, az arc, a test a tenyér, mozgások vonalaira, a fák, növények, állatok vonalaira mozgására és végül a belső-tudat önmagától megjelenő formáira és vonalaira. Mindehhez járul még a színek jelentése is.
Hogy a vonalak és formák mágiája általi megismerés nagyon ősi, azt a korai kőkorszakból a 40 ezer évvel ezelőttről származó leletek is mutatják Mongóliából, Kínából, Indonéziából és Ausztráliából.
A bővebben elérhető anyag 15-20 ezer éves, az Altai hegységben, Szibériában. Mongóliában, Kínában és Délkelet-Ázsiában. Tripoljeben, Kukutyinban (Cucuteni Rom.) és a Kárpát-Medencében 6-700 éves jelek nagy tömegét találtak.
A Mongóliából kivándorló törzsek 15 éves éves kultúrát őriztek meg Kínában és Délkelet-Ázsiában. Ehhez képest az ókori Mezopotámia és Egyiptom szinte jelenkornak tűnik.
Az előadás hallgatói megkaphatják Magyarország és Budapest elemzését a vonalak és formák ősi tudománya szerint.

3. 2023. június 10. / szombat 10.00-18.00
- Vonalmágia /
délelőtt
A rovásvonalak alkalmazása gyógyításban és a tudat tisztításában és megerősítésében.
Az eredeti vonalmágia eszközeiről és eljárásairól lesz szó, ahogyan azt a mai mesterek alkalmazzák. Délkelet-Ázsiában, Kínában, Indiában, Közép-Ázsiában és Törökországban. Magyar- és székely-módszerekől és hagyományokról is fogok beszélni. Érintőlegesen szó lesz jelenkori európai alkalmazásokról is.
- A rovás-kalligráfia / délután
A kalligráfia nem azonos az írással. A rovásnak hatalmas kalligráfia öröksége van, ami Magyarországon ez eddig nem ismert. A rovás-kalligráfia alapelveiről gyakorlásáról és eszközeiről lesz szó, sok minta bemutatásával. Beható kutatások bizonyítják, hogy a kalligráfia egyesíti a harcművészetet és a meditációt. Nemcsak nyugtat és tisztít hanem hatalmas energiát is fejleszt és ugrásszerűen megnöveli a kreatív és kognitív képességeket. Gyakorlásának gyógyító hatása van a szem, kéz kordinációval az egyensúlyérzéket fejleszti, ami a minden értelmi és érzelmi képesség alapja. Ezt az ősi igazságot agysérülteken végzett modern kutatások is meglepő módon bizonyították. Jótékony hatása van a rovás-kalligráfiának az autisztikus gyerekek gyógyításában és a személyiség-zavarok megszüntetésében. Korosztályonként más-más módszerek alkalmasak. Ezek a korosztályok: 1-7 évesek, a 7-14 évesek, a 14-25 évesek, a 25-40 évesek és a 40 éven felüliek korosztálya. Mindezekről szó lesz ebben az előadásban, ahol a részt vevők a kalligráfia-korosztály tesztjét is kipróbálhatják.

5. 2023. június 24. / szombat 10.00-18.00
- Részletesen a rovás-kalligráfia módszereiről és gyakorlatáról

Itt szó less a megfelelő ruházatról viselkedésről, eszközökről és szertartásosságról, ami elengedhetetlen a gyakorlóknak. Bemutatok egy rovás-szertartást, hogy a jelen lévők fogalmat alkossanak a témáról. / délelőtt
- A rovás-kalligráfia tanulóinak étrendje, életmódja családi- és párkapcsolata. Talizmánok segítsége az életben
A “Nagy Titok, összeillő és össze nem-illő ételek, A Magyar Konyha Eredete” című könyv tételes ismertetése. Személyes étrend, életmód és bölcsesség tanácsadás a résztvevők számára. A résztvevők részére talizmánokat is készíthetünk személyes konzultációt követően. / délután


A rovás széles ösvényén
Fejezetek a Szkíta Bölcsesség Könyvéből

Szkíta, sak, saka, sakai, sakaya, saka-huna, avar elnevézes több száz fekete tengeri, kőzép-ázsiai, belső-ázsiai és mongol törzset takar, amelyek azonos kultúrával rendelkeznek. Ezek a törzsek egy mitikus vándorlás keretében terjedtek el egész Eurázsiában, mai tudásunk szerint 15 ezer évvel ezelőtt kezdődően. Voltak még régebbi vándorlások is az utolsó jégkorszak után a Kárpat-medencéből kiindulva. A vándorlások iránya a Közel-Kelet, India, Kína és Délkelet-Ázsia volt, valamint az Indonéz és csendes-óceáni szigetvilág és Borneó. Mindezek a törzsek bár sok nyelven beszéltek, egy azonos vagy közös gyökerekből táplálkozó kultúrát hordoztak és hordoznak a mai napig. Ez a kultúra megelőzi az írott történelmet, a nagy birodalmakat és az összes nagy világvallást. Valójában ezek a törzsek alkották a későbbi birodalmak népességet és spiritualitásuk sokféle módon befolyásolta a világvallások létrejöttét. Ugyanakkor az a monumentális természettel együttműködő világrend, amit a törzsek képviseltek és fenntartottak a neolitikus mezőgazdasággal, háttérbe szorult a hierarchikus államok és intézményesített vallások ki/megalakulásával. Az ipari forradalom, majd a kapitalista gazdaság pedig lényegében irtó hadjáratot folytatott és folytat ma is minden ősi, törzsi és természettel együttműködő tudás és életforma ellen. De a kommunizmus is ugyanezt a hagyomány irtását művelte felgyorsítva és brutális kegyetlenséggel.

A mai oktatásból, valamint az egyetemekről az ősi tudás kiszorult. Az aktuális kor problémáit olyan intézmények, tudósok és szakértők akarják megoldani, akik az elmúlt 40 ezer év tudását és tapasztalatait egyáltalán nem ismerik, nem értékelik és teljes mértékben figyelmen kívül hagyják megoldásaik kigondolásánál. A történelemben soha ennyi tudós, kutató, doktorátus és szakember nem volt. Az eredmény, a zűrzavar közvetlenül a bőrünkön érzékelhető, látható. Ezért van itt az ideje a régi örökséget újra birtokba venni, alkalmazni életünk jobbá tételére érdekében.

Az érvényesítés érdekében a legkézenfekvőbb eszköze a régi törzsi bölcsesség tanulmányozása, újra felfedezése. Nekünk, magyaroknak különleges helyünk van a szkíta-kultúra törzseinek népei között, és ezért érdemes ezzel a témával foglalkozni. De törzsi kultúrák ma is léteznek Afrikában, szinte egész Ázsiában, Dél- és Észak-Amerikában és ezek a kultúrák a világ keletkezését, működését sokkal jobban értik, mint a mai eszmék, szemléletek, ezért életünket is sokkal boldogabbá tudják tenni.
A szkíták bölcsessége vagy legalábbis a ma is tanított bölcsesség-jelek használata mostani ismereteink szerint 15 – 20 ezer évre vezethető vissza, de az újabb és újabb leletek ezt a határt egyre messzebb tolják időben és terjesztik ki térben is. A székely-magyar rovás, valamint a népi művészetünk jelképei, csakúgy mint az azok alapjául szolgáló világkép és bölcsesség, mind szkíta eredetű és megtalálható több népnél is, amelyek közös forrásból eredeztetik kultúrájukat. Mindennek számbavétele folyamatban van, és ez a ma is élő szkíta-kultúra bölcseinek tanítása nyomán vált lehetségessé. Ám ezek a tanítások csak személyes átadásként érhetők el, amikor is a Mester maga választja ki a tanítványt, és egyszerre mindig csak egyetlen személyt. Nincsenek tanfolyamok és a tanítás nem vásárolható meg. Mindez a tudás még kevésbé érhető el az egyetemeken, akadémiákon, amelyeket a mai/ősi tanítók messze elkerülnek, okkal, de ezekről még sokat fogunk beszélni az előadásokban. Az eredmény meghökkentő: Eurázsia kultúrájának gyökerei és messze nyúló hatásai egészen mások, mint ahogyan azt ma a közkeletű szemlélet számon tartja. Arra is fény derült, hogy minden ősi szkíta-tanítás egyetlen rendszerre épül.

Az előadások elsődleges témája a rovás és a népi művészet szimbólumainak eredete, jelentése és felhasználása a gyógyításban, a meditációban, és a legfontosabb, a világ magyarázatában. Itt az egész élet/létforma átadása történik beleértve a férfi-nő, a szülő-gyermek, valamint a család és nagyobb közösség közti viszonyokat, valamint az ember természettel való együttműködését. Ezek a tanítások, átadások mind szimbólumok alkalmazásával történik.

Mindez messze túlmutat azon a felfogáson, hogy a rovás pusztán egy fajta írás lenne, mint például a latin betűk. A rovás betűinek és népművészetünk jelképei ennél sokkal többek. nagyobb szerepük van, mert a kultúra elsődleges hordozói és átörökítői a személyes átadásokon, közösségi szertartásokon, ünnepeken és szép szokások gyakorlásán keresztül.

Az előadásokhoz kapcsolódva több kérdés is felmerülhet. Ezekből ajánlok egy pár témát, de a hallgatóság is feltehet kérdéseket.
1. Az okos telefonok
Tablet, laptop és az AI korában élünk. amelyek teljesen áthatják, megváltoztatják, már az amúgy is elsorvadt életünket. De mi szükség lenne visszatérni az ősi több tízezer éves kéz és elme-gyakorlatokhoz? Felmerül a kérdés; nem jutottunk túl már ezeken az ősi módszereken a tudomány és technika fejlődése révén? Kik, milyen körülmények hozták létre a “fejlődést” és a “technikát”. Ideje pontosan meghatározni, a fejlődés és a technika fogalmait, hogy tulajdonképpen mik ezek milyen célból és kik hozzák létre őket és milyen célból, valamint kik alkalmazzák ezeket. A “Demokráciával” “Gazdasági Növekedéssel”” Versenyképességgel”, “Termelékenységgel” és “Profittal” együtt ezek olyan vezérfonalak, amelyeket minden politikus és az egész tudományos és akadémiai világ egyértelműen szükségesnek, kikerülhetetlennek és jónak tart. Ebből következik aztán az országok besorolása; fejlett-, fejlődő- és elmaradott országokra, ahol a fejlődő és elmaradott országok egyetlen célja a fejlett országokhoz való felzárkózás. Meg kell néznünk, hogy ezek a fogalmak valójában mit takarnak és érdemes-e őket vezérelvként követni. A kalligráfia egészen más világképre épül és ezt a világképet, ami életforma is érdemes összehasonlítani a modernitással. Annál is inkább, mivel tektonikus változások korában vagyunk és ami ma még vitathatatlannak, természetesnek, megdönthetetlennek tűnik az lehet, hogy holnapra teljesen megváltozik vagy netán el is tűnik.
2. Miért hasznosabb kézzel írni, mint a tableten, laptopon vagy okos telefonon. Több iskolában már a kézírást nem is tanítják, így a diákok az első osztálytól kezdve a tabletet használják. A kalligrafikus írásgyakorlatok a kéz, szem koordinációt és az egyensúlyérzetet fejlesztik, ami a billengyűzet használatánál nem működik.)
3. Mi köze a kalligráfiának a meditációhoz, harcművészethez és jógához?
Keleti gyakorlatban a kalligráfia a meditáció és a harcművészet elengedhetetlen rész. Amikor a szamuráj letette a kardot, ecsetet vett a kezébe. Ennek okait kifejtjük. De a kalligráfia jóga is egyben. A kalligráfia nem igazan megfelelő név arra. amit tanítok, de jobb híján egyenlőre ezt használom.
4. A gyemekeknek érdemes-e kalligráfiát tanulni, elmélyülten gyakorolni, amikor már amúgy is túlterhelt? Erre a választ a nevelés célja adja meg, az hogy mire neveljük a gyermeket és milyen életre akarjuk felkészíteni. Vannak olyan esetek is, amikor a kalligráfia gyógyító és a személyiség fejlődésére gyakorolt egyéb jó hatásai miatt egyszerűen szükségessé válik. Több szinten és több okból lehet a kalligráfiát művelni. Ezek a szintek rendszerezve is vannak az ősi Kilenc Harang Tanításban.


Webgalamb