Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

„Vala egy Istentől küldött ember...”
Keresztelő Szent János élete és üdvtörténeti útja
Franzoni Zoltán előadása
2017. október 7./szombat/18.00
helszín/Sambhala Tibet Központ
Budapest I. Attila út 123.  11cs

Keresztelő Szent Jánost elsősorban az Evangéliumok tudósításaiból ismerhetjük meg. A Keresztelő az értünk emberré lett Isten, Jézus Krisztus előhírnöke volt, aki bűnbánatra szólította fel az embereket, aztán a megtérőket látványosan segítette a megtisztulásban. A szent elsődleges küldetése az volt, hogy Júdea népét előkészítse a Megváltó befogadására. Akik hittek a Keresztelő isteni küldetésében, azok elébe járulva részesültek a „megtérés keresztségében” és alázatuk jutalmaként, közelebb kerültek a megváltó Krisztus szellemi és lelki befogadásának lehetőségéhez. Amikor Szent János a bűnbánat szükségességét hirdette és a Jordán vizében keresztelt, akkor sokan járultak elébe, többek között még a vámszedők és a katonák is. Később Jézus Krisztus környezetében ugyanúgy ott találjuk a vámszedőket és a katonákat. Ebből is érzékelhetjük, hogy Keresztelő Szent János lehetőség szerint elvégezte azt ami rábízatott. De a farizeusok nem követték a Keresztelő útmutatását és nem járultak elébe. Ők nem érezték a bűnbánat szükségességét és úgy gondolták, hogy nekik nincs szükségük a Keresztelő által biztosított megtisztulásra. A farizeusok nem értették, hogy van olyan tudás, amelyet csak megtisztult lélekkel lehet befogadni. Ezért nem is voltak képesek befogadni Jézus szavait, aki maga mutatott példát azzal, hogy a Keresztelő elé járult a keresztség felvételére. Isten Fiának nem volt szüksége megtisztulásra, de alázatának jeleként mégis megjelent a Jordán partján. Előadásomon szeretném bemutatni Keresztelő Szent János küldetését és megragadni az ő lelkiségének lényegét. Az előadás keretében vizsgálni fogom a Keresztelőre vonatkozó evangéliumi források tudósításait, a szent származásának kérdését és értelmezni fogom üdvtörténeti útjának asztrál-mítoszi vonatkozásait is. Hiszen ez utóbbi nélkül soha nem értenénk meg, hogy miért volt olyan fontos Keresztelő Szent János tevékenysége. Terveim szerint, szeretném tovább folytatni előadásaimat az apostolok életének és üdvtörténeti útjának bemutatásával, lelkiségük megidézésével. Előadásomra szeretettel hívok és várok mindenkit.

Képek: Magyar Anjou Legendárium, XIV. század.

Webgalamb