Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

kérjük, folyamatosan kísérd figyelemmel a weboldal programjainak adatait, mivel a szervezés folyamán a tartalom (hely, idő) adatai változhatnak!!!

JELENTKEZÉS/REGISTRATION»

Láma John Myrdhin Reynolds Vadzsranáta
dzogcsen tanításai a Sambhalában  2019
2019. október 5-6. és 12-13.
helyszín/Sambhala Tibet Központ
Budapest I. Attila út 123.  11cs

2019. október 12-13./szombat-vasárnap/14.00-20.00
Látomás a sötétben: Sötételvonulás a Dzogcsenben
Vision in Darkness: Practice of the Dark Retreat in Dzogchen

2019. október 5-6./szombat-vasárnap/14.00-20.00
Dzogcsen a tibeti buddhista és bön hagyományban
Dzogchen in the Buddhist and the Bönpo Traditions of  Tibet

- Látomás a sötétben: Sötételvonulás a Dzogcsenben
A tibeti buddhista hagyományban, a dzogcsen nézete szerint minden, amit az életünk során és a halálunk után a bardóban tapasztalunk, nem más, mint a tudat által teremtett megnyilvánulás., A dzogcsen meditációban a sötételvonulás gyakorlata ennek tanúbizonysága. Azok a látomások, melyek az ilyen elvonulás alkalmával merülnek fel, nem a teljes sötétségből kélnek fel, mint ok, hanem a tudat természetében eredendően benne rejlő energiából. A dzogcsenben a hagyományos sötételvonulás 49 napig tart, ugyanannyi ideig ameddig az elhunyt tudatossága a bardóban tartózkodik a halál után. Mindazonáltal, ennél rövidebb sötételvonulásokat is lehet végezni. E szeminárium keretében vizsgálni fogjuk a sötételvonulás folyamatát és a dzogcsenben trekcsö néven ismert gyakorlatot, vagyis a hétköznapi létezést sújtó összes feszültség és merevség elengedését.

kapcsolattartó/ Marti, martihum@gmail.com
Sambhala Központ, sambhala@tibet.hu

- Dzogcsen a tibeti buddhista és bön hagyományban
Tibetben a dzogcsen tanítások átadása céljából két autentikus hagyományvonal létezik, egyrészt a nyingmapa vonal, amely Guru Padmaszabhava révén Indiából érkezett, másrészt a bönpo vonal, amely Tapirica és Gyerpungpa mestereken keresztül Zsang-zsungból, Nyugat-Tibetből ered. Mindkét hagyományban az azonnali tapasztalásunkban felmerülő tudat természetének azonnali felfedezésére helyezik a fókuszt, mely természetre sem az időbeli határok, sem az emberi társadalom illetve kulturális keretek nincsenek hatással. Ez a benső tudatosság, mely rigpa néven ismert, nem más, mint maga a tudat természete, és mint a felhők mögött rejtőzködő nap az égbolton, örökké jelen van akár a hétköznapi tapasztalásainkban, akár a halál után. E hétvégi műhely alkalmával a dzogcsen e két hagyományából származó néhány módszert fogunk megvizsgálni a tudat természetének ön-felfedezése céljából.  

kapcsolattartó/Marti, martihum@gmail.com
Sambhala Központ, sambhala@tibet.hu

John Myrdhin Reynolds Láma Vadzsranátha tanítása A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán 2019. október 9-én

english

October 5-6. 2019/Saturday-Sunday
Dzogchen in the Buddhist and the Bönpo Traditions of  Tibet

venue/ Sambhala Center, Budapest Hungary  Budapest 1012 Attila út 123   11ring
[Weekend meditation workshop]

In Tibet there exist two authentic traditions for the transmission of the Dzogchen teachings, the Nyingmapa coming with Guru Padmasambhava from India, and the Bönpo coming with the masters Tapiritsa and Gyerpungpa from Zhang-zhung in Western Tibet. Both traditions focus on discovering in our immediate experience the Nature of the Mind, which lies  beyond time and conditioning in terms of human society and culture. This intrinsic awareness known as Rigpa, which is the Nature of Mind itself, is ever-present in our daily experience in this life and even after death, like the presence of the sun in the sky beyond the clouds. This weekend workshop will explore some of the methods employed in Dzogchen in these two traditions for the self-discovery of the Nature of Mind.
Contact/Marti, martihum@gmail.com,
Sambhala Tibet Centre    sambhala@tibet.hu.

October 12-13, 2019/Saturday-Sunday
Vision in Darkness
Practice of the Dark Retreat in Dopgchen

Sambhala Center, Budapest Hungary  Buidapest 1012 Attila út 123.  11ring
[Weekend meditation workshop]

In the Buddhist tradition of Tibet, Dzogchen asserts that everything we experience during our life time, and even after death in the Bardo, is a manifestation created by the mind. As evidence for this in terms of Dzogchen meditation, there is the practice of the Dark Retreat. The visions that appear in such a retreat do not arise out of the total darkness itself as a cause, but from the inherent energy of the Nature of Mind. The traditional Dark Retreat in Dzogchen lasts for 49 days, the same duration that the deceased consciousness spends in the Bardo after death. However, it is possible to do dark retreats for shorter periods of time. This seminar will examine the process of the Dark Retreat and the practice of Dzogchen known as Trekchö, or the releasing of all the tensions and rigidities that afflict everyday existence.
Contact /Marti, martihum@gmail.com,
Sambhala Tibet Centre    sambhala@tibet.hu.

JELENTKEZÉS/REGISTRATION »

Webgalamb