Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

kérjük, folyamatosan kísérd figyelemmel a weboldal programjainak adatait, mivel a szervezés folyamán a tartalom (hely, idő) adatai változhatnak!!!

JELENTKEZÉS/REGISTRATION»


John Myrdhin Reynolds

Láma Vadzsranáta tanításai 2015
2015. január 23.-24-25./péntek-vasárnap

hétvégi szeminárium

2015. január 23./péntek/18.00-21.00
Tibeti samanizmus és a szellemvilág

péntek esti tanítás
1959 előtt, amikor is a tibeti lámák száműzetésbe kényszerültek, a Nyugat romantikus nézőpontja szerint Tibet egy addig javarészt ismeretlen terület, a világ térképén elhelyezkedő fehér folt volt, melyre rávetíthettük képzelgéseinket, miszerint ezt a rejtélyes országot médiumi képességekkel rendelkező szupermenek és a bölcsesség mesterei lakták. Azonban a valódi történelmi Tibet, melynek gyökerei a régmúlt időkbe nyúlnak vissza és kultúrája az ókori Indiáéval és Kínáéval vetekszik, sokkal érdekesebb, mint ezek a nyugati fantazmagóriák. Tibet pre-buddhista vallásos kultúrája az ország hatalmas hegyeinek istenségeire, a Jul-lha-ra, ezek hitveseire, a gyönyörűséges Mänmo-kra vagy tavak istennőire, valamint a Zsidakként ismert helyi természeti szellemekre összpontosult. A legkorábbi időktől fogva a Lhapa és Pavo néven ismert őshonos tibeti sámánok olyan képzett gyakorlók voltak, akik éneklés és dobolás révén módosított tudatállapotba kerülve képesek voltak ezen entitásokkal közvetlenül kommunikálni, megbékíteni őket és olykor megfékezni ezen helyi természeti szellemeket, akik a hatalmas, hegyekkel borított, vad és érintetlen környezetet népesítették be. Az indiai buddhizmus Tibetbe érkezésekor Guru Padmaszambhava magára vállalta az archetipikus sámán és mágus szerepét annak érdekében, hogy ezeket a helyi pogány isteneket és szellemeket legyőzze. Az esti előadás során a tibeti kultúra gyökereit tekintjük át a régi közép- és észak-ázsiai samanizmusban.

2015. január 24-25./szombat-vasárnap/14.00-21.00
Samanizmus, mágia és boszorkányság a régi Tibetben
szombet-vasárnap/hétvégi műhely
Az emberi létezés a test, beszéd és tudat három kiterjedésével rendelkezik, ahol a „beszéd” energiát jelent és egy élőlény teljes energia kiterjedésére vonatkozik, mely magában foglalja az érzelmeket és látomásokat is, vagyis a minket körülvevő világ érzékelésének mikéntje. Az energia ezen aspektusa a mantrát, a hang teremtő erejét tartalmazza, mely által a Sunnyata állapotából, az összes lehetséges megnyilvánulás tiszta képességéből bármilyen jelenség vagy esemény létrejön. A hagyományos tibeti kultúrában a mágia vagy Trul (phrul) az energiák kezelését, különösképpen a magasabb energiák forrásához történő hozzáférést (bsnyen-pa), ezek az egyén saját testének alkimista edényében (sgrub-pa) történő fokozását és növelését, majd végül az energiák irányítását és csatornázását jelentette, melyek hatására nem csak a tudatban, hanem a külső környezetben (las sbyor) is változások következtek be. Mindez a T’u (mthu), vagyis az egyén mágikus képességeinek, akaraterejének művelése és fejlesztése által történt, ami az egyén tudatfolyamában ment végbe egy Sadhana gyakorlat segítségével. Az energiák átalakításának és irányításának eme folyamata a szertartáson, varázslaton és vizualizáción kívül a mantra teremtő képességét is magában foglalta. Azonban akár az Indiából származó tantrák magas mágiájáról, akár a sokkal világibb őshonos népi mágiáról legyen szó, minden valódi buddhista gyakorló motivációja nem más, mint a Bodhicsitta: a mások iránt tanúsított együttérzés, és minden érzőlény javát szolgáló és megszabadítására irányuló vágy. A hétvégi szeminárium alkalmával megvizsgálunk és gyakorolunk néhány tibeti buddhista és népi hagyományból eredő, dákinikkel és haragvó istenségekkel végzett, a mágikus akció gyakorlatok képességét növelő módszert.
kapcsolat: Sambhala Tibet Központ, sambhala@tibet.hu   0670 431 9343
a három napos szemináriumra regisztráció szükséges!
a részvétel hozzájárulása:
péntek/3500 Ft
szombat/vasárnap/10 000 Ft
bérlet/12 000 Ft


January 23, 2015/Friaday/18.00-21.00
Tibetan Shamanism and the World of the Spirits
Sambhala Centre, Budapest, Hungary
[Friday evening talk]


Before 1959 with the Tibetan lamas coming into exile, in the romantic view of the West, Tibet was largely an unknown region, a blank place on the world map onto which we could project our imaginary fantasies of a mysterious land of psychic supermen and masters of wisdom. But the actual historical Tibet is a far more interesting culture than these Western fantasies, with its roots going back to very ancient times, a culture fully comparable to those of Ancient India and China. The pre-Buddhist religious culture of Tibet focused upon the mighty mountain gods of that country, the Yul-lha, and their consorts, the beautiful Mänmo, or lake goddesses, as well as upon the local nature spirits known as Zhidak. Since earliest times, the indigenous shamans of Tibet, known as Lhapa and Pawo, were specialist practitioners who, upon entering into an altared state of consciousness by way of chanting and drumming, were able to communicate directly with these entities, propitiate them, and at times even subdue these local nature spirits who inhabited the vast mountainous environment of wild untamed nature. With the coming of Indian Buddhism to Tibet, Guru Padmasambhava took on the role of the archetypal shaman and magician in order to subdue these native pagan godsw and spirits. In this evening talk, we shall consider the roots of Tibetan culture in Ancient Central and Northern Asian shamanism.
Contact: Sambhala Center, sambhala@tibet.hu.

January 24-25, 2015/Saturday-Sunday/14.00-20.00
Shamanism, Magic, and Witchcraft in Old Tibet
Sambhala Centre, Budapest, Hungary
[Weekend workshop]


Human existence has its three dimensions of body, speech, nad mind, where “speech” means energy and refers to the whole dimension of energy of a living being, and this also includes emotions and vision, that is to say, how we perceive the world about us. This aspect of energy includes mantra, the creative power of sound to call something, whether phenomenon or event, into existence out of the state of Shunyata, the pure potentiality for all possible manifestatrions. In terms of traditional Tibetan culture, magic or Trul (phrul) meant the working with energies, and in particular, with the methods of accessing higher sources of energy (bsnyen-pa), augmenting and increasing that energy within the alchemical vessel of one’s own physical body (sgrub-pa), and finally directing and channeling that energy to effect not only changes in consciousness, but changes in the external environment (las sbyor). This was accomplished by way of cultivating and developing one’s magical capacity, or will-power, known as T’u (mthu), within one’s mindstream through the practice of Sadhana. This process of transforming and directing energies entailed ritual, incantatioin, and visualization, as well as the creative capacity of mantra. However, the motivation of every genuine Buddhist practitioner, whether with regard to the high magic of the Tantras coming from India, or the more worldly indigenous folk magic, is that of the Bodhichitta: compassion for others and the desire to benefit and liberate all sentient beings. In this weekend seminar, we shall look at and practice some methods to develop the capacity for magical action practice relating to the Dakinis and to the Wrathful Deities in Tibetan Buddhism and folk culture.
Contact: Sambhala Center, sambhala@tibet.hu.
for weekend seminar registration need!
lectures fee/
all days/70 EU


JELENTKEZÉS/REGISTRATION »

Webgalamb