Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

kérjük, folyamatosan kísérd figyelemmel a weboldal programjainak adatait, mivel a szervezés folyamán a tartalom (hely, idő) adatai változhatnak!!!


John Myrdhin Reynolds
Lama Vadzsranáta
közös meditációs gyakorlás a mesterrel

Mágikus megigéző gyakorlat Kurukulláva
a bűbáj és mágia Női Buddhájával

2013. október 15./kedd/18.00-20.00
október 18./péntek/18.00
-20.00
helyszín: Sambhala Tibet Központ

hozzájárulás: akik már résztvettek a programon azoknak 1000Ft/alkalom
új résztvevőknek akik nem voltak a hétvégi képzésen 2000Ft/alkalom.


A tibeti buddhizmus magas tantráiban, melyeket Anuttara tantráként ismernek; létezik négy fő fajtája a mágikus tevékenységeknek, összefüggésben a fehér, sárga, vörös, és zöld színekkel. Mindazonáltal a Buddhizmusban minden ilyen fajta Trinlay vagy mágikus akció gyakorlat a minden lény iránti együttérzés motivációjáva vagy Bodhichittával hajtható végre és azzal a vággyal, hogy kiszabadítsuk őket a szamszára szenvedésének tapasztalatából. A Vashikarana, vagy vörös mágia, funkciója a csábítás, hatalom alávonás, és a bevonzás. Bármilyen akadály is jelenik meg a spirituális ösvényen ezek a képességek az egyén hatalma alá vonják és átalakítják őket támogatókká segítőkké. Kurukulla, az elbűvölés és boszorkányság bölcsesség dákinije, az uralkodónője ezen mágikus tevékenységeknek, melyben őt Mahadéva és Uma védőistenségek segítik. Ez a szeminárium feltár és  gyakorlatba helyez néhány gyakorlatot, Kurukulla szádanájához kapcsolódva és Mahadéva megidézésén keresztül.

A Dákini vagy Khandróma jelentése: aki az égen megy keresztül vagy égben járó, az energia megnyilvánulása női formában. Vannak világi Dákinik akik emberi lények, mint női spirituális tanítók vagy boszorkányok, akik pszichikus erők felett rendelkeznek. De vannak nem emberi dákinik is, mint istennők vagy természeti szellemek női formában. Ezen kívül vannak még Bölcsesség Dákinik, akik meghaladják a szamszára létforgatagát és a megvilágosodott tudatosság megnyilvánulásait képviselik női formában; úgy mint a női Buddha Tára, vagy a női Bódhiszattva, mint Lakshmi és Szaraszvati, vagy a védelmező női forma Ekádzsáti és Pálden Lhámó. A tibeti tantrikus buddhizmusban, a Dákini a Megvilágosodott Buddhaság Bölcsességének Alapelve, ebből adódóan úgy mondják, hogy ő minden buddha hitvestársa. Még általánosabban; a Dákini képviseli azt a női elvet ami a patriarchális társadalom és a racionális férfi Ego tudatosság ellenőrzésén kívül van. Ez a kurzus áttekinti, mennyire fontos a Dákini elv a tibeti buddhizmus magas tantrikus gyakorlatában és bemutat néhány meditációs gyakorlatot és rítust is a Dákini jógával kapcsolatban.

Az egyik, Odijánából származó buddhista Dákini, Kurukulla istennő. Ez tibetiül Rigjedma (rig-byed-ma), és azt jelenti: Ö, aki a tudást hordozza és Odijána királyához, Indrabutihoz kapcsolódik. A három Indrabuti közül a másodikhoz. Továbbá létezik egy neki tulajdonítható szadhana szöveg Kurukulla nyolckarú gyakorlatához. De akár nyolc, akár négy karja van alapvetően úgy ismert mint Odijána Kurukulla.
A legtöbb kutató úgy véli, hogy Kurukulla eredetileg törzsi istennő volt ugyan úgy, mint Durga a Hindu istennő volt indiában, akit később a népszerűsége miatt, a nagy buddhista istennőhöz Tárához társítottak. Ez okból Kurukullát gyakran nevezik Vörös Tarának (sgrol-ma dmar-po) Tarodbhava Kurukulla,  aminek jelentése: A Kurukulla aki Tarából jelenik meg.

információ: H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
Sambhala Tibet Központ sambhala@tibet.hu www.tibet.hu


Magical Attraction Practices with Kurukulla
collectiv practice with the master

october 15 tuesday /18.00-20.00/ 2013
october 18 thirtday /18.00-20.00/
Sambhala Centrum, Budapest, Hungary
H - Budapest 1012 Attila út 123.

In the Higher Tantras of Tibetan Buddhsim, known as Anuttara Tantra, there are four principal kinds of magical activities, corresponding to the colors white, yellow, red, and green. Nevertheless, in each case in terms of Buddhism, the motivation of any Trinlay, or magical action practice, is always Bodhichitta, or compassion for all sentient beings and the desire to release them from their suffering experienced in Samsara. Vashikarana, or red magic, functions to attract, overpower, and magnetize whatever obstacles may appear on the spiritual path. These are then brought under one’s power and transformed into helpers and benefactors. Kurukulla, the Wisdom Dakini of Enchantment and Witchcraft, is the patroness of such magical activity and she is assisted in this by the Guardian deities Mahadeva and Uma. This seminar will examine and practice some of these methods associated with the sadhana for Kurukulla and the invocations of Mahadeva.

The Dakini or Khandroma, literally “she who moves through space” or “she who goes in the sky,” is a manifestation of energy in female form. There are worldly Dakinis who are human beings such as female spiritual teachers or else witches possessing psychic powers, but also non-human Dakinis such as goddesses and nature spirits in female form. In addition, there are Wisdom Dakinis who are transcendent or beyond Samsara and represent the manifestations of enlightened awareness in female form, such as the female Buddha Tara, or female Bodhisattvas such as Lakshmi and Sarasvati, or Guardians in female form like Ekajati and Paldän Lhamo. In the Tantric Buddhism of Tibet, the Dakini embodies the Wisdom Principle of Buddha enlightenment, for which reason she is said to be the Consort of all the Buddhas. More generally, the Dakini represents the feminine principle that is outside the control of patriarchal society and the rational male ego consciousness. This course will survey the importance of the Dakini Principle in the Higher Tantra practice of Tibetan Buddhism and introduce some of the ritual and meditation practices connected with Dakini Yoga.

One Buddhist Dakini originating from the country of Uddiyana is the goddess Kurukulla. The name Kurukulla is translated into Tibetan as Rigjyedma (rig-byed-ma), “she who is the cause knowledge.” She is associated with a king of Uddiyana named Indrabhuti. But there were at least three Indrabhutis and this is most likely the second one. Moreover, there exists a sadhana text attributed to him for the red Kurukulla in her eight-armed form. But whether she had eight arms or four arms, she is generally known as the Uddiyana Kurukulla. Most modern scholars believe this indicates that Kurukulla was originally a tribal goddess, much like the Hindu goddess Durga had been in India, who later, because of her popularity, became associated with the Buddhist great goddess Tara. For this reason, Kurukulla is often called the Red Tara (sgrol-ma dmar-po) or Tarodbhava Kurukulla, “the Kurukulla who arises from Tara.”

Webgalamb