Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

székhely / telephely H-Budapest I. Attila út 123..
(00-36) 70 431 9343   (00-36)70 944 0260   (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAN/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-41
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

kérjük, folyamatosan kísérd figyelemmel a weboldal programjainak adatait, mivel a szervezés folyamán a tartalom (hely, idő) adatai változhatnak!!!

a Sambhalában
FRANZONI ZOLTÁN
hagyomány-kutató előadása
SZENT SIMON és
SZENT (Taddeus) JÚDÁS APOSTOL LEGENDÁJA
2023. február 11. / szombat 18.00
helyszín / Sambhala Tibet Központ
Budapest I. Attila út 123.  11cs

A Jézus Krisztus apostolairól szóló sorozatom utolsó előadásában, két kevéssé ismert apostolról fogok beszélni. Simon apostol származása különösen érdekes kérdésnek ígérkezik. Annál is inkább, mert az Evangéliumokban őt „kananeai”-nak, illetve „kananita”-nak nevezik, amit a hivatalos bibliakutatás kizárólag Kána városával hoz összefüggésbe. Ám ennél a lehetőségnél sokkal valószínűbb, hogy a némely Evangéliumokban Simon neve elé írt fenti jelzők a „kananeus” népre, Palesztina őslakosaira utalnak. Más Evangéliumokban viszont a zelóta, zelotes jelző szerepel Simon neve előtt. Mindez azt jelenti, hogy a valószínűleg Palesztina őslakos népességéből származó Simonból paradox módon „túlbuzgó” zsidó lett, aki eredeti származását megtagadva, a rómaiak elleni fegyveres harcra kész zsidókhoz csatlakozott. Ezek után Simon észhez térése igencsak komoly fordulat lehetett, ha nem is akkora, mint Pál apostolé. A Taddeusnak, illetve Lebbeusnak is nevezett Júdás apostolról tudjuk, hogy Tamás apostol Edessa városába küldte Abgar királyhoz, akinek maga Jézus ígérte meg levélben, hogy mennybemenetele után elküldi hozzá egyik tanítványát. Júdás később egész Mezopotámiában és valószínűleg még ezelőtt a kis-ázsiai Pontus vidékén is prédikált. Simon Egyiptomban hirdette Isten igéjét. A két apostol útjai végül Perzsiában találkoztak, ahol nemcsak a bálványokkal kellett megküzdeniük, de a Máté apostol által a Nílus mentén már leleplezett Zaroesszel és Arphaxattal, a két fekete mágussal is. A sötét lelkű varázslók mérges kígyókkal támadtak az apostolokra, ám ezzel kivívták maguk ellen a sorsot; a kígyók mérge végül nem a két apostolnak, hanem nekik okozott szenvedést. A két apostol végül megkegyelmezett a kígyóméregtől szenvedő varázslóknak, akiknek megátalkodottsága később Simon és Júdás életébe került.

A két apostolt az apokrif iratok alapján íródott Arany Legenda alapján fogom megidézni, amiben segítségemre lesz az előadás képi anyagát szolgáltató Magyar Anjou Legendárium. Előadásomra szeretettel várok mindenkit.

kép/Csoda a kígyókkal (Magyar Anjou Legendárium, XIV. század)

Webgalamb