Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

székhely / telephely H-Budapest I. Attila út 123..
(00-36) 70 431 9343   (00-36)70 944 0260   (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAN/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-41
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

kérjük, folyamatosan kísérd figyelemmel a weboldal programjainak adatait, mivel a szervezés folyamán a tartalom (hely, idő) adatai változhatnak!!!

a Sambhalában
FRANZONI ZOLTÁN
hagyomány-kutató élő előadása
KOPPÁNY VEZÉR ÁLDOZATA
2023. május 20. / szombat 18.00
helyszín / Sambhala Tibet Központ / Budapest I. Attila út 123.  11cs

A Koppány somogyi vezérről, az ő áldozatáról és ennek az áldozatnak a máig ható üdvtörténeti jelentőségéről szóló előadásommal most ismét a magyar történelem spiritualitását szeretném bemutatni. Már a Szent István királyról szóló előadás-sorozatomon szóba került a somogyi vezér. Ugyanakkor számomra egyértelmű, hogy Koppány méltó arra, hogy egy külön előadás keretében megemlékezzek róla és megidézzem őt. Koppány áldozatát illetően a XIV. században készült Képes Krónika olyan értelmezési lehetőségeket ajánl fel a számunkra, melyek teljesen más megvilágításba helyezik a korabeli eseményeket. Míg a Krónika szövege az események „hivatalos” változatát kínálja, addig a szöveghez kapcsolódó miniatúrába rejtve egy másik verzió lett megörökítve. De vajon mi az igazság? Mi történt valójában? A szövegnek higgyünk, vagy a képnek?

A Koppány-kérdés vizsgálata során könnyen abba a csapdába eshetünk, hogy a Képes Krónika szövegét tekintjük elsődleges, sőt kizárólagos forrásnak, míg a miniatúrát csupán díszítő elemként kezeljük. Pedig valójában csak a miniatúra segítségével lehet eljutni odáig, hogy a korabeli eseményeket és az események szereplőit a maguk helyén tudjuk kezelni. A Krónika miniatúrája egy olyan szemléletmód leképeződése, mely lehetővé teszi létfontosságú üzenetek jelképekben történő elrejtését és kellő időben történő előhívását. Az előhíváshoz azonban szükség van arra a szemléletmódra, mely nemcsak a múlt eseményeinek helyes értelmezését teszi lehetővé, de a spiritualitás sokak számára ismeretlen mélységeit és magasságait is megnyitja előttünk.

Az előadás során vizsgálat alá vesszük Koppány származásának kérdését, megvizsgáljuk az István-Koppány ellentét valódi okait, újraértelmezzük a Képes Krónika Koppány vezér lázadásáról írott fejezetét, megvizsgáljuk az ehhez kapcsolódó miniatúrát és legvégül eljutunk a mi korunkba, amikor már látható, hogy Koppány vezér áldozata nem volt hiábavaló. A Turul-nemzetség elleni lázadás vétke ezer évig terhelte Somogy népét, mely hűséggel követte vezérét a hadba. Aztán Koppány tisztán és megdicsőülten megtért őseihez, de Somogy népe itt maradt az Álmos vére elleni lázadás bélyegével. Somogy népe nem vádolt, nem panaszkodott, csak csendben viselte a bűnért járó büntetés terhét, mely szigorúan, de igazságosan volt kiszabva. Azonban alig több mint ezer évvel később, Somogy földjén megszületett valaki, aki az egész nemzetért hozott véráldozatával lemosta Somogy népéről az ezer éves bűn bélyegét. Látszólag egymástól nagyon távoli és össze nem kapcsolható eseményekről van szó. Csakhogy a Képes Krónika miniatúrája világosan és egyértelműen megüzente, hogy Koppány vezér áldozata kiben fog áldást teremni nemzetünk számára.

Előadásomra most is szeretettel várok mindenkit.

info / www.tibet.hu      0670 431 9343

Webgalamb