Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

kérjük, folyamatosan kísérd figyelemmel a weboldal programjainak adatait, mivel a szervezés folyamán a tartalom (hely, idő) adatai változhatnak!!!

EGY SPIRITUÁLIS ALAPÚ ÚJ TÁRSADALOM JÖVŐKÉPE
P.R. Sarkar spirituális alapú társadalmi tanításainak ismertetése és együtt gondolkodás az aktualitásokról
DADA RAVISHEKARANANDA
Vendégünk a maori származású társadalmi aktivista- szerzetes, Dada Ravishekarananda (az Ánanda Márga ( az Út Íze ) - egy Indiából indult szocio-spirituális világmozgalom tanítója)
2017. november 12./vasárnap 15.00-17.00
helyszín/Sambhala Tibet Központ/Budapest I. Attila út 123.  11cs

A maorik Új-Zéland kifinomult kultúrájú őslakosai, akik még ma is nagyrészt  megkülönböztetten élnek a társadalom peremén. Ilyen gyökerekkel szeme élessé vált a társadalmi igazságtalanságokra, és a szerzetesi életet választotta, hogy a nagy indiai mester, Prabhat Ranjan Sarkar  társadalom-átalakító tanítását, a PROUT-ot terjeszthesse. Huszonöt éve vagyok az Ánanda Márga tanítója. Új-Zélandon nőttem föl, ahol intenzív érdeklődés alakult ki bennem a keleti spiritualitás iránt. Szerzetesként Ausztráliában, Indiában és Európa-szerte dolgoztam; jelenleg a székhelyem Albánia. Londonban az Occupy mozgalom során hónapokig sátraztam együtt antiglobalista aktivistákkal, mert meggyőződésem, hogy a társadalmi tudatosság szélesítésére van szükség, egész a spirituális dimenzó beépítéséig. Úgy látom, az emberiség izgalmas átmeneti állapotban van: az ego-központúságból a tudat-központúság felé. Ez az intellektuálistól az intuitív felé való elmozdulást eredményezi, és nagyon pozitív módon fogja átalakítani az emberi társadalmat.

A PROUT (Progressive Utilization Theory), a „progresszív hasznosítás elmélete” – mind a kommunizmus, mind a pénzalapú társadalmi rend alternatívája. A világegyetem anyagi javait közös tulajdonnak tekinti, és ezek racionális és méltányos elosztására törekszik annak érdekében, hogy maximalizálja minden ember testi, szellemi és lelki fejlődését.  Elsődleges elve, hogy mindenki számára biztosítani kell az öt minimális szükségletet egyre emelkedő színvonalon: élelem, ruházat , hajlék, oktatás és orvosi ellátás.

A PROUT alapjairól és a megvalósítás lehetőségeiről-kérdéseiről beszélgetünk. Igény szerint sor kerül egy Ánanda Márga ( az Út Íze ) meditációs technika megtanulására és közös gyakorlására. Ez azért idevágó, mert fontos belülről is építkeznünk, hogy képessé váljunk szerepet vállalni egy új, együttműködésen alapuló társadalom megteremtésében

Dada angolul beszél, kollégája Dzsóti Nővér tolmácsolja

Nincs meghatározott belépő, azonban 1-2 ezer forint adományt örömmel fogadunk, a kiadások fedezésére

Kapható lesz a témában egyetlen magyarul megjelent könyv: A Kapitalizmus után - Egy új világ – a PROUT jövőképe

info/Dzsóti 06 30 822 8102, didijyoti@gmail.com http://www.proutglobe.org/
06 70 431 9343

háttéranyag
Röviden Sarkarról: P. R. Sarkar (1921-1990) 1959-ben fejtette ki a progresszív hasznosítás elméletét (PROUT: Progressive Utilization Theory), amely nem más, mint egy – a társadalom és a gazdaság újjászervezését célzó – tervrajz „mindenki jóléte és boldogsága érdekében.” Mára már több PROUT kutatóintézet van világszerte, és egy ausztrál egyetemen önálló kurzusként tanítják. Sarkar tanításai a PROUT-ról több mint ezerötszáz oldalt tesznek ki, és a társadalmi élet minden területét érintik. Fontos megérteni, hogy a PROUT nem egy merev öntőforma, amely arra készült, hogy bármelyik társadalmat belegyömöszöljék. Dinamikus alapelvek gyűjteménye, egy aranybánya, amelyből az adott helyzetnek megfelelően lehet meríteni, egy új, emberi világ létrehozása céljából. 

A 60-as években a PROUT mozgalmak gyorsan terjedtek Indiában. Sarkar követői közül sokan kulcsfontosságú pozícióban lévő köztisztviselők voltak, akik felemelték szavukat a kormány korrupciója, valamint a hindu kasztrendszer ellen. Ezért a szovjetbarát kormány Sarkart felforgatónak nyilvánította, és 1971-ben koholt vádakkal bebörtönözték, majd ott meg is mérgezték. Ott több mint öt évig éhségsztrájkot folytatott, naponta kétpohárnyi, vízzel hígított joghurtot fogyasztva csupán.

Kétségtelenül Sarkar volt a XX. század egyik legnagyobb szellemiségű tanítója. Életművével mind egyéni, mind társadalmi szinten megújulást hozott. Miután a börtönből kiszabadult, világkörüli utat tett. Így magyarázta, vízumkérelmét miért utasította vissza számos ország: Azt mondják, veszélyes ember vagyok. Nem vagyok veszélyes, a szeretetem egyetemes. Én nem veszélyes ember vagyok – én erős ember vagyok.” Aztán visszafogott, kimért hangon hozzátette: „Csak azok félnek tőlem, akik szeretik az önzés rothadó bűzét, mert a kapzsiság egy olyan kóros elmeállapot, amelynek a PROUT nem hagy életteret.

néhány idézet

Annak ellenére, hogy az emberiség sok ezer évvel ezelőtt jelent meg a Földön, még mindig nem képes arra, hogy összehangolt és egyetemes emberi társadalmat építsen fel. Ez semmiképp sem vall az emberi intellektus és műveltség dicsőségére. Ti, akik felismertétek a vészhelyzetet, tapasztaltátok annak szorítását, láttátok a gonosz mezítelen táncát, és hallottátok a megosztó erők álszent, rekedt nevetését, minden további késlekedés nélkül vessétek bele magatokat e nemes munkába. Amikor a végcél nemes és igaz, biztos a siker.

Minden konfliktus, minden bizalmatlanság és erőszak, amely megrázza az emberi társadalmat, egyetlen fogyatékosságnak a következménye: ez a félrevezetett értelem, vagyis a Legfelső Jóakaratról levált értelem nem az erény ösvényén halad…

Egyetlen problémára sem találhatunk végleges megoldást, hacsak nem következik be változás az emberi tudatban. Külső nyomással fegyelmezhetjük az erkölcsteleneket, a kizsákmányolókat és az antiszociális elemeket, de ez nem tartós megoldás. E tekintetben a közös erőfeszítések mindig folytatódnak majd, de emellett igyekeznünk kell felébreszteni a jóindulatot, hogy az emberek – áthatva a jóakarat szellemével –, a helyes ösvényen járjanak. Az egyik módszer önmagában nem elég – mindkettőre szükség van. Az egyik ideiglenes, a másik végleges.

Egy pillanatra sem szabad elfelejtenünk, hogy minden élő egyetlen nagy családot alkot. A természet nem adományozta oda kincseinek egyik részét sem egy bizonyos egyénnek... Ha a világegyetem egész vagyona minden lény közös öröksége, akkor hogyan is találhatnánk igazolást egy olyan rendszerre, amelyben néhányan túláradó bőségben élnek, miközben mások meghalnak egy maréknyi búzáért?

Akiben nincs együttérzés, aki nem hullat könnyet mások nyomorúsága fölött, az nem ember, hanem kő. Az ilyen ember nem képes semmilyen nagy tettre. Légy boldog mások boldogságát látva, és a más gondja legyen a te gondod is.

A PROUT azért támogatja a szövetkezeti rendszer megvalósítását, mert szellemisége a koordinált együttműködésen alapszik. Csak a szövetkezeti rendszer biztosíthatja az emberi nem egészséges, integrált fejlődését és képes az emberiség tartós egységét kiépíteni.

A politikai demokrácia a világ népeinek nagy átverése. A béke, a jólét és az egyenlőség eljöttével kecsegtet, de a valóságban bűnözőket teremt, ösztönzi a kizsákmányolást, és népet a bánat és szenvedés szakadékába taszítja. A politikai demokrácia napjai meg vannak számlálva… Ahhoz, hogy a demokrácia sikeres legyen, a gazdasági hatalomnak az állampolgárok kezében kell lennie, és a minimális életfeltételeket garantálni kell mindenki számára. Ez az egyetlen módja az emberek gazdasági felszabadulásának. A PROUT szlogenje: "a kizsákmányolás megszüntetése céljából gazdasági demokráciát követelünk, nem politikai demokráciát!

Azon kell igyekeznünk, hogy lerövidítsük a gazdasági válság hosszát... Mivel a világ igen kritikus időszakon halad át, legyünk aktívabbak. Ha az általunk létrehozott lökés egybeesik a kapitalizmus összeomlásával, a hatás rendkívül pozitív lesz.

Az emberi történelem mára olyan átmeneti korszakba lépett, amikor az egyetemes emberiségnek, feledve minden térbeli, időbeli és személyi különbséget gyors léptekkel kell együtt haladnia, kéz a kézben, vállvetve, az új hajnal felé. Az emberiségnek válaszolnia kell erre a hívó szóra. Amint a hajnal bíbor fénye megérinti, az emberiség kollektív teste, szelleme és lelke felragyog az örömtől. Egyedül ez lesz az egyetemes emberiség igazi előrelépése, az egységesült humanizmus szilárd kialakulása.

 

 

Webgalamb