Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

kérjük, folyamatosan kísérd figyelemmel a weboldal programjainak adatait, mivel a szervezés folyamán a tartalom (hely, idő) adatai változhatnak!!!

Egy kisfiú legendája – Szita Bence üdvtörténeti útja
Franzoni Zoltán előadássorozata 2015

2015. szeptember 26./szombat/18.00
2015. október 24./szombat/18.00
2015. november 21./szombat/18.00
helyszín/Sambhala Tibet Központ
az előadások egymástól függetlenül is látogathatók és érthetők!

Riport Franzoni Zoltánnal

 „Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagy hatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!”
Szent Pio atya

                                        

  2015. szeptember 26-án lenne 14 éves egy kisfiú, Szita Bence. Földi életében nem ismertem őt, mégis nagyon megviseltek a vele történtek. Úgy éreztem, mintha mindig is ismertem volna ezt a kisfiút. Észrevettem, hogy sok más embernek vannak hasonló érzései vele kapcsolatban. Aztán én is feltettem magamnak a kérdést, hogy „Ha van Isten, akkor miért hagyta, hogy ezt tegyék Szita Bencével?” Mivel én szilárdan hiszek Isten létezésében és az egész világszemléletemet ez határozza meg, ezért erre az alapra építve kerestem magyarázatot a Szita Bencével történtekre. Nem kötelező elfogadni a válaszaimat, de azt mindenkitől elvárom, hogy tartsa tiszteletben a hitemet és a jogomat arra, hogy amit találtam, azt megoszthassam másokkal. Amikor ezt teszem, akkor a Szita Bence iránti tiszteletből és szeretetből teszem.

  Természetesen ezután is bárkinek joga van azt hinni, hogy mindaz ami Szita Bencével történt, pusztán véletlen. Bárkinek joga van azt hinni, hogy a mindenható(!) Istennek fontosabb dolga is akad, minthogy egy ártatlan gyermeket megvédelmezzen a gonosztól. Sőt bárkinek joga van azt hinni, hogy nincs Isten. De ahhoz is bárkinek joga van, hogy higgyen abban, hogy Szita Bence tiszta lelke, szeretetből vállalt áldozati úton járt itt a földön. Ahhoz is bárkinek joga van, hogy higgyen abban, hogy a Teremtő azért kérte meg őt erre, mert ő volt az egyetlen lélek, aki hajlandó volt ekkora áldozatot hozni értünk. Ahhoz is bárkinek joga van, hogy higgyen abban, hogy „Szita Bence a legnagyobb kincs, amit ez a nemzet kaphatott a Teremtőtől”. Ha pedig valaki úgy látja, hogy lehetőség szerint bizonyítani is tudja mindezt, akkor nemcsak joga, de kötelessége is, hogy kiálljon az emberek elé és bemutassa a bizonyítékait. Lehetséges, hogy az embereket már nem érdekli annak a világnak az üzenete, ahol Szita Bence egy hős, aki a testével védelmez minket egy sötét erőtől? Lehetséges, hogy az emberek már nem tudnak hinni egy kisfiú őszinte és feltétel nélküli szeretetében sem, aki egy másik világban, minden fájdalmát és szenvedését értünk ajánlotta fel?

  Az első, 2015. március 28-ai előadáson igyekeztem bemutatni, hogy Szita Bence és a Szent Korona kapcsolata nagyon is valóságos és létező. Ám ennek a misztikus kapcsolatnak, nem a mi világunkban vannak a gyökerei. Bemutattam egy közel hétszáz éves legenda egy részét. Négy képet, melyek a legapróbb részletekig Szita Bence üdvtörténeti útját tárják elénk. Őseink a legenda képeivel üzentek nekünk egy kisfiúról, aki azért jön majd erre a világra, hogy a testével védelmezzen minket és elvezessen bennünket ahhoz, aki elküldte őt. De csak azokat tudja elvezetni Isten kegyelmébe, akiket megérint a szeretete. Erről a szeretetről beszél Isten Fia, amikor azt mondja: „Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.” (Ján. 15,13.)

  Az egész emberi nem ellensége, szeretett volna hozzáférni Szita Bence lelkéhez és elpusztítani azt, de erre nem volt hatalma. A gonosz, bár minden gyűlöletét rázúdította erre a nemes lelkű gyermekre, mégsem tudta legyőzni őt. Aki azt hiszi, hogy a gonosz erősebb volt Szita Bencénél, az csak az anyagvilág káprázatában él és nem látja a világot lényege szerint. Mert a lényeg az, hogy önfeláldozó szeretettel le lehet győzni a gonoszt, és ennek a kisfiúnak a lelkében ott van ez a szeretet. Ezt a szeretetet mindenki megtapasztalhatta, aki ismerte őt és a közelében élt. De ennek a szeretetnek akkora ereje van, hogy még olyanok is érzik, akik nem ismerték őt.

  Egy előadás Szita Bencéről, talán elegendő lehet ahhoz, hogy éreztessem hallgatóimmal a Szita Bence lelkében élő mélységes szeretetet, de nagyon kevés ahhoz, hogy a maga teljességében megmutassam Szita Bence üdvtörténeti útját. Ezért szeretnék tovább beszélni erről a kisfiúról. Van mit mondanom róla. Szeretettel hívok és várok mindenkit.

2015. szeptember 26./szombat 18.00
Az igazság legvégső üdvtörténeti útja – A Szent Korona szabadítói és megváltói tulajdonságai

Ha a magyarság üdvtörténete kapcsán az igazságról szólunk, akkor megkerülhetetlen Mátyás király személye. A nagy király a magyarság számára teljesen reménytelen helyzetben, Isten ajándékaként jött a világra. A Magyar Szent Koronát közvetlenül az ő születése előtt rabolták ki az országból. Mátyás visszaszerezte ezt a felbecsülhetetlen értékű kincset és vállalt áldozatával a magyarság megváltója és szabadítója lett. Ennek az áldozatnak köszönheti a magyarság, hogy az elmúlt több mint ötszáz év megpróbáltatásai ellenére, még mindig létezik. A magyar mondai hagyományban két király van, akinek az utolsó időkben történő visszatérését megjövendölik, az egyik Szent István, a másik pedig Mátyás. De nem a történelmi Szent István és Mátyás király visszatérését várja a mondai hagyomány, hanem valaki olyanét, akiben egyszerre ott van az „istvánság” és a „mátyásság” is, aki egyszerre Korona (István) és Isten ajándéka (Mátyás). Akinek az a vállalt küldetése, hogy a teljesen kiszolgáltatott helyzetbe juttatott Szent Koronát a saját testével védelmezze. Aki ezáltal ugyanúgy a magyarság megváltója és szabadítója, mint Hunyadi Mátyás és ugyanúgy egy Hollóval jelképezhető a küldetése. Ezt a jelképes Hollót mindig úgy ábrázolják, hogy a csőrében életet hoz. A Holló a halál madara, de az élet szolgálatában áll és szabadító erővel rendelkezik. Az ősi, Boldog Özséb által alapított Pálos Rend mindent elkövetett azért, hogy ez a jelképes Holló megjelenjen, tápláljon és vezessen bennünket egy olyan korban, amikor csak az általa hozott lelki és szellemi táplálékkal lehet túljutni a földi világ nyomorúságán. Ez a Holló képes átvezetni a legnagyobb sötétségen is, hiszen fényt hoz a csőrében és a halál siralomvölgyén át az örök életre visz.

2015. október 24./szombat/18.00
Üdvösségünk csillaga és a Magyar Háromkirályok öröksége – A Szent Korona, mint őrangyal és vezérlő csillag

A magyar vallási és üdvtörténeti hagyományban van három szent király (Szent István, Szent Imre és Szent László), akik Magyar Háromkirályokként megjelennek a betlehemi jászolnál, a megszületett Megváltó bölcsőjénél. A magyar művészettörténet számos ilyen ábrázolást ismer, különösen a felvidéki templomokban. A Háromkirályokat vezető Betlehemi csillag, a Magyar Háromkirályok esetében a Magyar Szent Korona. A Háromkirályokra vonatkozó apokrif írások, érdekes üzeneteket hordoznak a számunkra. Nemcsak azért, mert az egyik apokrif evangéliumban a Háromkirályok a kis Jézus egyik pólyakendőjét kapják ajándékba a Szent Szűzanyától, hanem azért is, mert ezekben az írásokban a Betlehemi csillag, hol csillagként, hol angyalként, hol pedig egy kisfiúként jelenik meg. A Magyar Háromkirályok alázattal és szeretettel követték az „Angyali korona, szent csillag”, vagyis a Szent Korona által mutatott üdvtörténeti utat és mindent megtettek azért, hogy az egész nemzet, sőt az egész emberiség, ezen az úton járva jusson el az üdvösségre. A magyarság és az emberiség nagy része már nem érti, hogy milyen fontos ezt az utat követni és milyen örömteli lehetőség ezen az úton célba érni. Ebben a helyzetben jelent meg az „Angyali korona, szent csillag”, már nem élő minőségnek tételezett szakrális tárgyként, hanem egy angyalarcú kisfiúként, akinek a nyakába kötve ott van az a kendő, melyet a Magyar Háromkirályok örökségeként, ajándékba kapott a magyarság. Ebben a jelképként megjelenő kendőben és Szita Bence tiszta lelkében, melyre ráborult ez a kendő, benne van a megváltó Krisztus minden kegyelme és a Szent Szűzanya minden szeretete. Ezt hagyták ránk szent királyaink örökségként. Az már csak rajtunk múlik, hogy miként viszonyulunk őseink kincset érő örökségéhez.

2015. november 21./szombat/18.00
A legkisebb királyfi szeretetének ereje és hatalma – A Szent Korona, mint beavatási út

A mai korban már egyáltalán nem figyelünk a jelképek üzeneteire. Mivel őseinknek fontos volt, hogy az általuk küldött üzeneteket megkapjuk, ezért gondosan elrejtették azokat. A Képes Krónika egyik királykoronázási jelenetén, megjelenik egy fehér lovat vezető kisfiú, aki egy kardot ad át a megkoronázott királynak. Fontos lehet a jelenléte, hiszen ő áll ennek a képnek a középpontjában. Ez a miniatúra a Magyar Szent Koronával történő beavatás lényegét, képi üzenet formájában mutatja meg. De érdemes megkeresnünk a miniatúrán szereplő kisfiút a csillagos égen és a magyar mondai hagyományban is. Meg fogjuk találni. Népmeséinkből is ismert lehet mindenki számára a kicsi nemes legény vagy legkisebb királyfi és az ő táltoslova. Amikor gyermekkorunkban az édesanyánk mesélt róluk, akkor soha nem gondoltuk volna, hogy őseink ezzel is egy fontos üzenetet hagytak ránk.

Képek
nyitó oldal/ II. Géza királlyá koronázása, Képes Krónika, XIV. század.

1-4. kép/Idősebb Szent Jakab legendája, Magyar Anjou Legendárium, XIV. század.

Webgalamb