Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

kérjük, folyamatosan kísérd figyelemmel a weboldal programjainak adatait, mivel a szervezés folyamán a tartalom (hely, idő) adatai változhatnak!!!

EGY SPIRITUÁLIS ALAPÚ TÁRSADALOMJÖVŐKÉPE
DZSÓTI NHŐVÉR
az Ánanda Márga szocio-spirituális világmozgalom női szerzetese
2018. március 25./vasárnap 15.00-18.00
helyszín/Sambhala Tibet Központ/Budapest I. Attila út 123. 11cs
facebook

ajánlott hozzájárulás/2000 Ft

EGY SPIRITUÁLIS ALAPÚ TÁRSADALOM JÖVŐKÉPE
A PROUT társadalomfilozófia interaktív ismertetése egy frissen feliratozott film segítségével, és együtt gondolkodás az aktualitásokról.
Vendégünk/Dzsóti Nővér - az Ánanda Márga szocio-spirituális világmozgalom egyetlen magyar származású szerzetese. A tavaly novemberi, azonos című alkalmon ő tolmácsolta az előadó Dada Ravit.

P. R. Sarkar (1921-1990) indiai bölcs 1959-ben fejtette ki a progresszív hasznosítás elméletét (PROUT PROgressive Utilization Theory), amely nem más, mint egy – a társadalom és a gazdaság újjászervezését célzó – tervrajz mindenki jóléte és boldogsága érdekében. Mára már több PROUT kutatóintézet van világszerte, és egy ausztrál egyetemen önálló kurzusként tanítják.

A PROUT nem merev öntőforma, amelybe bármelyik társadalmat bele kéne gyömöszölni, hanem dinamikus alapelvek gyűjteménye, amelyből az adott helyzetnek megfelelően meríthetünk egy új, emberi világ létrehozása céljából.

Nincs meghatározott belépő, azonban 1-2 ezer forint adományt örömmel fogadunk a kiadások fedezésére.
 
info/ Dzsóti  Nővér  06 30 822 8102   didijyoti@ gmail.com
http://www.proutglobe.org/
 
 
Röviden Sarkarról: A 60-as években a PROUT mozgalmak gyorsan terjedtek Indiában. Sarkar követői közül sokan kulcsfontosságú pozícióban lévő köztisztviselők voltak, akik felemelték szavukat a kormány korrupciója, valamint a hindu kasztrendszer ellen. Ezért a szovjetbarát kormány Sarkart felforgatónak nyilvánította, és 1971-ben koholt vádakkal bebörtönözték, majd ott meg is mérgezték. Ott több mint öt évig éhségsztrájkot folytatott, naponta kétpohárnyi, vízzel hígított joghurtot fogyasztva csupán.
Kétségtelenül Sarkar volt a huszadik század egyik legnagyobb szellemiségű tanítója. Életművével mind egyéni, mind társadalmi szinten megújulást hozott. Miután a börtönből kiszabadult, világkörüli utat tett. Így magyarázta, vízumkérelmét miért utasította vissza számos ország: „Azt mondják, veszélyes ember vagyok. Nem vagyok veszélyes, a szeretetem egyetemes. Én nem veszélyes ember vagyok – én erős ember vagyok.” Aztán visszafogott, kimért hangon hozzátette: „Csak azok félnek tőlem, akik szeretik az önzés rothadó bűzét, mert a kapzsiság egy olyan kóros elmeállapot, amelynek a PROUT nem hagy életteret.”

Néhány idézet Sarkartól:
„Mi a samyak darshana?
A szanszkritban a darshanának két jelentése van. Az egyik: "látni", ahogyan a szemünkkel látunk; a másik pedig az "intuícióval való látás", vagyis belső látás. Tegyük fel, látod, hogy egy ember lop. Ha „kívülről” látod, azt gondolod, meg kell büntetni. De ha az intuíciós látást alkalmazod, látod, hogy a férfi négy napja nem evett, és így muszáj volt lopnia. A belső látást alkalmazva arra a döntésre jutunk, hogy át fogjuk alakítani a társadalmi-gazdasági struktúrát annak érdekében, hogy a körülmények nyomása soha többé ne kényszerítsen senkit lopásra.  Az Ánanda Márgát azzal a szándékkal alapítottam meg, hogy az egész emberiség helyezkedjen rá a kardinális elvek: az örök emberi értékek és a spiritualitás szilárd talajára. Aztán a belső szemeimmel láttam, hogy az emberi társadalomban rengeteg kiskapu van. Az ember immár egy millió éve megjelent, de még mindig nem volt képes jól megszerkeztett társadalmi rendet kialakítani. Ezért létre kellett hoznom egy másik filozófiát Prout néven, hogy általa úgy alakítsuk át a társadalmi rendet, hogy senki se kényszerüljön erkölcstelenségre élelem, ruházat vagy más szükségletek hiánya miatt.”
 „Minden konfliktus, minden bizalmatlanság és erőszak, amely megrázza az emberi társadalmat, egyetlen fogyatékosságnak a következménye: ez a félrevezetett értelem, vagyis a Legfelső Jóakaratról levált értelem nem az erény ösvényén halad…Egyetlen problémára sem találhatunk végleges megoldást, hacsak nem következik be változás az emberi elmében. Külső nyomással fegyelmezhetjük az erkölcsteleneket, a kizsákmányolókat és az antiszociális elemeket, de ez nem tartós megoldás. E tekintetben a közös erőfeszítések mindig folytatódnak majd, de emellett igyekeznünk kell felébreszteni a jóindulatot, hogy az emberek – áthatva a jóakarat szellemével –, a helyes ösvényen járjanak. Az egyik módszer önmagában nem elég – mindkettőre szükség van. Az egyik ideiglenes, a másik végleges.”
„Egy pillanatra sem szabad elfelejtenünk, hogy minden élő egyetlen nagy családot alkot. A természet nem adományozta oda kincseinek egyik részét sem egy bizonyos egyénnek... Ha a világegyetem egész vagyona minden lény közös öröksége, akkor hogyan is találhatnánk igazolást egy olyan rendszerre, amelyben néhányan túláradó bőségben élnek, miközben mások meghalnak egy maréknyi búzáért?”
"Akiben nincs együttérzés, aki nem hullat könnyet mások nyomorúsága fölött, az nem ember, hanem kő. Az ilyen ember nem képes semmilyen nagy tettre. Légy boldog mások boldogságát látva, és a más gondja legyen a te gondod is."
„A PROUT azért támogatja a szövetkezeti rendszer megvalósítását, mert szellemisége a koordinált együttműködésen alapszik. Csak a szövetkezeti rendszer biztosíthatja az emberi nem egészséges, integrált fejlődését és képes az emberiség tartós egységét kiépíteni.”
 „Az emberi történelem mára olyan átmeneti korszakba lépett, amikor az egyetemes emberiségnek, feledve minden térbeli, időbeli és személyi különbséget gyors léptekkel kell együtt haladnia, kéz a kézben, vállvetve, az új hajnal felé. Az emberiségnek válaszolnia kell erre a hívó szóra. Amint a hajnal bíbor fénye megérinti, az emberiség kollektív teste, szelleme és lelke felragyog az örömtől. Egyedül ez lesz az egyetemes emberiség igazi előrelépése, az egységesült humanizmus szilárd kialakulása.”

Webgalamb