Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

kérjük, folyamatosan kísérd figyelemmel a weboldal programjainak adatait, mivel a szervezés folyamán a tartalom (hely, idő) adatai változhatnak!!!

JAVIER MORO: BUDDHA HEGYEI

című könyvbemutató
2012. január 25./szerda/17.00
helyszín: Országos Idegen nyelvű Könyvtár
1056. Budapest, Molnár u. 11.

A könyvbemutatón közreműködnek:
Hendrey Tibor, a Tibetet Segítő Társaság
Sambhala Tibet Központ alapítvány alapító elnöke,
Dr.Bartha Éva, a könyv fordítója spanyol nyelvből
A beszélgetést vezetik:
Dr. Lux Judit egyetemi docens
Brys Zoltán, egy útonjáró

Javier Moro Lapierre spanyol író a 2011-es Planeta díj (Spanyolországban a legrangosabb irodalmi díj) nyertese regény kategóriában. Általában tényfeltáró, konkrét történelmi tényekre épülő regényeket ír nagy sikerrel. Igen népszerű író Spanyolországban. Műveiről, irodalmi tevékenységéről a www.javiermoro.com c. honlapon részletesen lehet tájékozódni.

A Las montañas de Buda (Buddha hegyei) (Planeta/Seix Barral, 1998), Tibetben, Nepálban és Indiában folytatott két éves kutatómunka eredménye, Tibet megdöbbentő, tragikus újkori története. Átütő erejű, tényfeltáró alkotás, amelyben a szerző lebilincselő képet fest Tibet ellenállásáról, hitéről és lelkéről. A Dalai Láma csodálatos életének, sokoldalú személyiségének bemutatása külön élményt nyújt az olvasó számára. Azonban ennél még többet ad a könyv az olvasó számára. Lapjairól örök igazságok sora, erő, lélekjelenlét, küzdeni akarás és nem utolsó sorban végtelen nyugalom árad.

A fordító eőszava a könyvben

 

Előszó

Lebilincselő, megható és elgondolkodtató. Talán ez a három érzés erősödött fel bennem a könyv olvasása közben, olyannyira, hogy rájöttem, ezt a könyvet le kell fordítanom magyarra, mert szeretném, hogy minél több emberhez eljusson a mondanivalója.

Úgy éreztem, hogy ez a könyv a tibeti dráma nélkülözhetetlen tanúbizonysága, amit emberi sorsok, szenvedések megrázó bemutatásával támaszt alá. Megismertet bennünket a távoli és meglehetősen magába zárt Tibettel, ami sokunk számára eddig nagyobbrészt ismeretlen volt. Ez már önmagában véve nagy élmény.

Azonban ennél még többet ad a könyv az olvasó számára. Lapjairól örök igazságok sora, erő, lélekjelenlét, küzdeniakarás és nem utolsó sorban végtelen nyugalom árad, ami a mi világunkból sajnálatos módon szinte teljesen hiányzik. Helyette kiégettség, örökös hiányérzet, káros szenvedélyekhez való fordulás, kapzsiság, pénzhajhászás, korrupció, felszínesség, szeretethiány uralkodik. A buddhista tradícióban élő tibeti valóban hívő ember, az, amit hisz, az, amit mond, összhangban van azzal, ahogyan él, vagyis számára a hit nem csupán magánügy. Hite csodát termő hit. Az ilyen emberben a durva erőszak, az elnyomás szörnyűségei sem tudják elpusztítani a szellemet és a hitet. Buddha tanai azt tanítják, hogy a végső igazság nem csak a szenvedésben és a tudatlanságban van, hanem elsősorban a boldogságban és a bölcsességben. Tudatosan törekednünk kell arra, hogy túllássunk saját szenvedésünkön szellemi képességeink igénybevételével. Ez a tanítás a legmélyebben szenvedőnek is erőt ad. Nem is kell buddhistának lennünk ahhoz, hogy felfogjuk ennek örök igazságát. Sugárzik a könyv soraiból a szív tisztaságának, az emberi szellem nagyságának, a mások sorsával való törődésnek, a barátságnak, a szeretetnek, az együttérzésnek, a türelmességnek és a lélek békéjének a hírdetése a sok szenvedés, harc és küzdelem közepette is. Arról szól, hogy a legszörnyűbb körülmények között is a szeretet csak a lélek békéjében születhet meg, és a boldogság eléréséhez nem elég az anyagi gyarapodás; együtt kell járnia a szellemi és lelki fejlődéssel. A rettenetes kínai megszállás ellenére a tibeti gondolkodásmódot áthatja a béke gyakorlati filozófiája: a fegyvereket elpusztítják, nem pedig az ellenségre fogják. A főhősök jellemén keresztül is érezhetjük, hogy a tibeti ember hite elpusztíthatatlan, mert az az együttérzésen és szereteten alapul. Ez ad erőt nekik a megpróbáltatások elviseléséhez és a könyörületesség határtalan gyakorlásához, legyen annak bármilyen ára is. A könyv érzékletesen mutatja be az emberi nagyság és a természet fenségének csodálatos összefonódását.

Ez a mű semmiről sem akarja meggyőzni az olvasót, csupán tényeket tár elénk. Nem célja az sem, hogy a buddhista tanokkal bárkit is megtérítsen. Ellenkezőleg, soraiból az cseng ki, hogy mindenki elsősorban a saját népének vallási hagyományát kövesse, ami a Dalai Láma gyakran hangoztatott véleményével is összhangban van. Azt sugallja, hogy minden vallásban, a buddhistához hasonlóan, megtalálható a végső igazság, és hogy az életünk szent alkalom a fejlődésre és arra, hogy tudatunk tiszta természetét megismerjük. „A Felébredést nem lehet tanítani – mondta egy szerzetes – de az utat, ami ehhez az igazsághoz elvezet, azt igen. Ezért van az, hogy a szóbeli tanítás annyira fontos helyet foglal el a buddhisták életében.” Tudatunk intelligens erejének köszönhetően az ember lassanként elérheti saját legbelső lényegét.

A Dalai Láma sugárzó jelenléte folyamatosan él a tibeti emberek szívében és erőt ad nekik a sok megpróbáltatás elviseléséhez. A könyvben a Dalai Láma csodálatos életének, sokoldalú személyiségének bemutatása külön élményt nyújt az olvasó számára.

Bartha Éva
a Fordító

Budapest, 2010. augusztus
Webgalamb