Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

kérjük, folyamatosan kísérd figyelemmel a weboldal programjainak adatait, mivel a szervezés folyamán a tartalom (hely, idő) adatai változhatnak!!!

JELENTKEZÉS/REGISTRATION»

Az indiai ájurvéda és a jóga alapjai egy autentikus gyógyító szemszögéből (előadás és gyakorlat)
kultúrtöténeti áttekintés
ANKITA GUPTA ájurvédikus és jóga tanító
2017. február-május
helyszín/venue/Sambhala Tibet Központ/Budapest I. Attila út 1213.  11cs
támogató felajánlás/fee/1500 Ft/alkalom/occasionally
támogató felajánlás kedvezménnyel/discounted rate
7000 Ft/hat alkalom/six times

Gyakorlati résszel egybekötött magyar/angol nyelvű előadás-sorozat hetente a Sambhala Tibet Központban Ankita Gupta, indiai ájurvéda- és jógaterapeutával minden korosztály számára. Előképzettség nem szükséges, és szinkrontolmácsot is biztosítunk. Ezután a kurzus témájához kapcsolódó filmet vetítünk.

Weekly English-language lecture and workshop series by Ankita Gupta, Indian yoga- and ayurveda therapist at the Sambhala Tibet Center. Previous yoga experience is not necessary. Hungarian translation will be provided. Timings: every Saturday and last time at Friday from 6-8pm, starting from February. Afterwards a film that thematically follows the weekly course will be screened.

6. hét/Week
2017. március 31./péntek 18.00-20.00
A rangoli és a henna, a kreatív művészetek
Rangoli and Heena, the Creative Arts

A rangoli, vagy más néven Alpana művészete Nepálból, Indiából és Bangladesből ered, mely különböző mintázatokat alkot a lakószobák vagy a házfolyosók tereiben, olyan anyagokat felhasználva, mint a festett rizs, a szárított liszt, a színezett homok vagy a virágszirmok. A rangoli egyben a színek művészete. Dekoráljuk otthonunkat a rangoli mintáinak és illatainak segítségével!

A „mehendi” az ősi Indiából származó testfestés művészete, mely során a henna növény (Lawsonia inermis) porrá őrölt szárított leveleit használják fel az emberi test díszítésére. A henna mai napig népszerű az indiai szubkontinens nőtársadalma körében, és nemcsak a testrészeik gyógynövénnyel való festéséről szól, hanem a szívük kitárásáról is.

Rangoli is an art form native to Nepal, India and Bangladesh (known as Alpana) in which patterns are created on the floor in living rooms or courtyards using materials such as colored rice, dry flour, colored sand or flower petals. Rangoli is an art of colors. Let us decorate our home with its designs and Fragrances!

"Mehendi" is a form of body art from Ancient India, in which decorative designs are created on a person's body, using a paste, created from the powdered dry leaves of the henna plant (Lawsonia inermis). Ancient in origin, mehndi is still a popular form of body art among the women of the Indian Subcontinent. Heena ,a natural art and natural herb which provides color to the hands and open the Hearts. Come and take the best of the designs for yourself!

1. hét/Week
2017. február 25./szombat 18.00-20.00
Bevezetés az ájurvéda gyógyítás tanába, és a hozzá kapcsolódó terápiák tudományába: előadás és workshop.
Introduction to Ayurveda and its therapies: lecture and workshop

Az ájurvéda az az ősi holisztikus szemléletű rendszer Indiából eredeztethető, mely a test, a szellem és a lélek problémáit gyökereitől fogva gyógyítja. Ehhez többek között, olyan természetes gyógyterápiákat használ, mint az ABHYANGAM és a SHIRODHARA, melyek relaxáló, fiatalalító és méregtelenítő hatást fejtenek ki a szervezetre. Amikor valamelyik dósa felhalmozódik a szervezetben, akkor az elveszíti egyensúlyát. Minden embernek egyedi a testfelépítése, mely három kategória alapján (Váta, Pitta és Kafa) diagnosztizálható. Az egészséges ember, aki a Sushrut Samhita, az ájurvéda egyik meghatározó irodalmi műve szerint az, „akinek a dósái egyensúlyban vannak, jó étvágya van, testének szekréciói funkcionálnak, és aki a tudatilag, testileg és lelkileg vidám…”

Ayurveda is an ancient Medical Holistic System from India which deals with all the problems of Body, Mind and Soul from the Root It has its natural medicinal therapies like ABHYANGAM, SHIRODHARA AND OTHERS ....to give Relaxation,Rejuvenation and De-Toxification to the system. When any of the doshas accumulate in the body beyond the desirable limit, the body loses its balance. Every individual have unique body constitution (Vata Pitta Kapha) and each person is diagnosed as per his/her Body constitution. A healthy person, as defined in Sushrut Samhita, one of the primary works on Ayurveda, is "he whose doshas are in balance, appetite is good, all tissues of the body and all natural urges are functioning properly, and whose mind, body and spirit are cheerful..."

2.hét/Week
2017. március 3./péntek 18.00-20.00
Ájurvédikus főzés az egészségséges életmódért
Ayurveda cooking for the healthy Lifestyle
Prana Pranbhrutamnnam Tadayuktaya Nihanntyasun,Visham Pranaharam Tachcha Yukti Yuktam Rasayanam...

Áju az életet jelenti, a Véda pedig tudást. Az ájurvéda az élet tudománya. „Az vagy, amit megeszel.” Az étel harmóniát hoz mindenki számára fizikális és lelki szinteken. Vizsgáljuk meg és alkalmazzuk az ájurvédikus főzés szabályait, hogy ételeinket táplálóbbá, emészthetőbbé és ízletesebbé tegyük! Minden egyén egyedi a testfelépítésű (Váta Pitta Kafa). Attól függően, hogy milyen testtípusba, avagy dósába tartozunk, egyes ételek jótékony hatásúak számunkra, mások viszont kerülendők.

Ayu is life and Veda means knowledge. Knowledge of Life is Ayurveda. "You are what you eat."Food brings harmony to everybody on the Physical and Mental Level. Let us see and Apply the Principles of Cooking according to an Ayurveda to make it more Nutritious, Digestible and Palatable. Every individual has a unique body constitution (Vata Pitta Kapha). Depending on our dosha, or constitutional type, some foods can be beneficial, and others should be avoided.

3. hét/Week
2017. március 11./szombat 18.00-20.00
Jóga mindenkinek, és annak maradandó jótékony hatásai
Yoga for Everyone and its Everlasting Benefit

A jóga-légzés gyakorlatai: a pránajáma
„A pránajáma a lélegzet kontrollját jelenti”. A „prána” a légzés, avagy az életenergia a testben. Mélyebb szinteken a prána az életet, ill. az életerőt jelképezi, az „ayama” pedig a kontrolt. A friss levegőn végzett napi pránajáma légzőgyakorlatokkal ellazíthatjuk testünket és csökkenthetjük a testsúlyunkat is. A következő légzőgyakorlatokat fogjuk a gyakorlatban elsajátítani: Nadi Sodhana, Shitali, Ujjayi, Kapalabhati, Bhramari, Anuloma & Viloma Pranayama. A további gyakorlati rész folyamán pedig visszatérünk energiánk forrásához a jóga ászánák és a jóga különböző stílusirányzatai által!

Pranayama, the Yoga of Breath and Its Exercises
"Pranayama means the control of Breath". "Prana" is Breath or vital energy in the body. On subtle levels prana represents the pranic energy responsible for life or life force, and "ayama" means control.Breathing fresh Air daily and relaxing our body and mind with Pranayama Practices, which also reduce our weight. The types of breathing exercises are: Nadi Sodhana, Shitali, Ujjayi, Kapalabhati, Bhramari, Anuloma & Viloma Pranayama. Following the breathing practice let us return to our Energy Source with the YOGA ASANAS and its different Styles!

4. hét/Week
2017. március 18./szombat 18.00-20.00
Meditáció mindenkinek: elmélet és gyakorlat
Guided Meditation for Everybody: Theory and PracticeA meditáció a szellemi figyelem tudatos elsajátítását jelenti, mely a kondicionált tudat és a megszokott gondolkodás fölé emeli annak gyakorlóit, ezáltal megvilágítva a valóság természetét. Ezen a workshopon a meditációs gyakorlatok folyamata és eredménye egyfajta természetes jelenlétként értelmezendőek. A jelenlét a tudatos és tiszta felismerése az „itt és most” történésének, valamint a mindent átfogó tapasztalás nyitott és befogadó terének. Az ezt támogató stratégiák (avagy a „gyakorlás eszközei”) használható közeget teremtenek a jelenlét megerősítéséhez. A gyakorlás művészete ezeknek a stratégiáknak az alkalmazása nyitottsággal, szelídséggel és laza hozzáállással. A gyakorlás bölcsessége annak a tudatosítása, hogy a természetes jelenlét mindig is létezik és létezett. Ez az a szerető tudatosság, amely emberi lényegünket alkotja meg.

Meditation is commonly described as a training of mental attention that awakens us beyond the conditioned mind and habitual thinking, and reveals the nature of reality. In this WORKSHOP the process and the fruit of meditation practice is understood as Natural Presence. Presence is a mindful, clear recognition of what is happening—here, now—and the open, allowing space that includes all experience. There are many supportive strategies (called “skillful means”) that create a conducive atmosphere for the deepening of presence. The art of practice is employing these strategies with curiosity, kindness and a light touch. The wisdom of practice is remembering that Natural Presence is always and already here. It is the loving awareness that creates our essence.

5. hét/Week
2017. március 25./szombat 18.00-20.00
Gyógyító terápiák mantrákkal és hangokkal
Healing Therapies with Mantras and Sounds

A mantrahangok aktiválják a finom energia csatornákat, és fiatalító erővel bírnak! Maga a mantra szó hangot, egy bizonyos kijelentést vagy szótagot jelent. A mai modern tudomány egész létezésünket az energiák visszhangjának és a vibrációk különböző szintjeinek tekinti. Ahol csak vibráció áll fenn, ott előbb-utóbb hang keletkezik, így az egész létezés a mantrahangok sokaságának összeolvadásaként értelmezhető. Ezek közül néhány mantrát és hangot azonosítottak, melyeket hangnemekbe soroltak. Ha ezeket megfelelő módon használjuk, általuk a létezésünk különböző bensőséges dimenzióit is lehetőségünk lesz megtapasztalni.

Mantra sounds activate the Subtle energy Channels and have a rejuvenating Powers! The word Mantra means a sound, a certain utterance or a syllable. Today, modern science sees the whole existence as reverberations of energy, different levels of vibrations. Where there is a vibration, there is bound to be a sound. So, that means, the whole existence is a kind of sound, or a complex amalgamation of sounds – the whole existence is an amalgamation of multiple mantras. Of these, a few mantras or a few sounds have been identified, which could be grouped as keys. If you use them in a certain way, they become a key to open up a different dimension of life and experience within you.

JELENTKEZÉS/REGISTRATION »

Webgalamb