Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

kérjük, folyamatosan kísérd figyelemmel a weboldal programjainak adatait, mivel a szervezés folyamán a tartalom (hely, idő) adatai változhatnak!!!

D Z O G C S E N  T A N Í T Á S O K  a S A M B H A L Á B A N DZOGCSEN SZEMINÁRIUM
AGÓCS TAMÁS
dzogcsen tanítása
A dzogcsen öt összetevője Sabkar Láma magyarázatai alapján

2018. szeptember 14-16./péntek-vasárnap
helyszín/Sambhala Tibet Központ/Budapest I. Attila út 123.  11cs

támogató résztvételi díj
előadásonként 2500 Ft
bérlet az öt tanításra 10.000 Ft

Ezen a hétvégi szemináriumon a Teljes Tökéletesség szemléletét, szemlélődését, tevékenységét, fogadalmát és végeredményét tekintjük át a Keith Dowman-féle radikális dzogcsen szellemében. (Lásd http://www.tibet.hu/potala/a-radikalis-dzogcseninterju-keith-dowman-dzogcsenmesterrel)

Sabkar Lama az alábbiakban foglalja össze a dzogcsen öt fő összetevőjének jelentését:

Az a legkiválóbb szemlélet, amely minden kettős felfogástól mentes.
Az a legkiválóbb szemlélődés, melyben nincs alkalmazás és elutasítás.
Az a legkiválóbb tevékenység, amely túl van az erőltetettségen.
Az a legkiválóbb fogadalom, amely betarthatatlan és megszeghetetlen.
Az a legkiválóbb végeredmény, amely önmagától, félelem és remény nélkül valósul meg.
A Garuda szárnyalása, XVII, ének

Mindegyik összetevőt egy-egy előadás keretében, gyakorlással egybekötve tárgyaljuk meg.

Pénteken kezdő, szombaton középhaladó, vasárnap pedig haladó szintű tanításokat adunk, így mindenki a neki megfelelő szinten csatlakozhat.

részletes program

2018. szeptember 14./péntek 18.00
1.    Dzogcsen szemlélet

A dzogcsen szemlélet nem fogalmi felépítmény, hanem a Jelenlét közvetlen megtapasztalása, amely közvetlen „átadáson”, vagyis a tudat természetébe való bevezetésen alapszik.  E tiszta, természetes Jelenléttel Padmaszambhava tanításai révén szembesülünk. A Garuda szárnyalásából elvégezzük a tudat felfedezésére irányuló gyakorlatot, és elsajátítjuk a tudat „megtisztításának” módszerét. Garab Dordzse első velős utasítása alapján megtanuljuk az önbeavató szótag használatát, melynek segítségével mindig visszatalálhatunk a tudat tiszta természetébe.

2018. szeptember 15./szombat 15.00-17.00
2.    Dzogcsen szemlélődés

Padmaszambhava és Sabkar Lama meditációs útmutatásai alapján kitágítjuk és elmélyítjük a tudat természetének megtapasztalását. Garab Dordzse második velős utasítása segítségével megtanuljuk elengedni a szemlélődés közben felbukkanó érzelmeket és gondolatokat, és meggyőződünk a Jelenlét egyedülvalóságáról. Elsajátítunk egy szertartásos gyakorlatsort a tudat természetének megidézésére, melybe az alapvető szemlélődésen kívül beépítünk néhány „tudat-megtartó” (tib. szemdzin) gyakorlatot.

2018. szeptember 15./szombat 18.00-20.00
3.    Dzogcsen tevékenység

Garab Dordzse harmadik velős utasítása alapján elsajátítjuk a gondolatok és érzelmek természetes felszabadulásának gyakorlatát, és bizalmat szerzünk az önműködő felszabadulásban. A Garuda szárnyalásából áttekintjük a dzogcsen jógi viselkedésére és tevékenységre vonatkozó útmutatásokat.

2018. szeptember 16./vasárnap 15.00-17.00
4.    Dzogcsen fogadalom

Longcsen Rabdzsam tanításai alapján megismerkedünk a négy „megtarthatatlan és megszeghetetlen” dzogcsen fogadalom: a hiány, a nyitottság, az önkéntelenség és az egység jelentésével.

2018. szeptember 16./vasárnap 18.00-20.00
5.    Dzogcsen végeredmény

A végeredmény a három buddhatest önkéntelen megvalósulása. Longcsenpa tanításai és a Garuda szárnyalása idevágó részletein keresztül az időtlen Jelenlét szerkezetével ismerkedünk. Ezzel egyben visszajutunk a kiindulópontra, ami a szemlélet elsajátítása.
szomat/vasárnap 17.00-18.00 szünet

a szemináriumhoz ajánlott szövegek

Padmaszambhava: Szembesítés a Jelenléttel
http://www.agocstamas.hu/szembesites-a-jelenlettel/

Garab Dordzse végrendelete
http://www.agocstamas.hu/garab-dordzse-vegrendelete/

A Garuda szárnyalása
http://www.agocstamas.hu/a-garuda-szarnyalasa/

Longcsen Rabdzsam Végtelen tér
https://cartaphilus.hu/konyv/723791/vegtelen-ter/

Webgalamb