Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

Shambhala tréning 5 szintje

Shambhala Tréning

A Shambhala Tréning szemlélődő műhelyek sorozatából áll. Nyitott minden kezdő és haladó meditáló, valamint minden spirituális hagyomány és életvitel gyakorló előtt. A figyelmesség és a tudatosság egyszerű, de mélyreható technikáinak gyakorlásával teremtjük meg az alapot a meditáció világi útján.

A Shambhala Tréning a Shambhala-harcos útjának tanulmányozása és gyakorlata – az emberi bátorság és az önismeret hagyománya. Ez az ösvény megmutatja nekünk, hogy a mai élet mindennapi kihívásai tulajdonképpen mind lehetőségek a szemlélődő gyakorlásra úgy, hogy közben a társadalmi életben való aktív részvételre ösztönöznek.

A Shambhala Tréning a Shambhala Királyságáról szóló ősi tibeti legendából ered, melyről azt tartják, hogy lakói a meditáció gyakorlatára építve megvalósították a gyöngéd és egyben  félelemnélküli közösségi felelősségvállalásra épülő megvilágosodott társadalmat. A Shambhala Királyságáról szóló legenda évszázadokon át forrása és inspirációja volt számos ázsiai kultúrának és megfelelői a nyugati hagyományokban is megtalálhatók. Mindennapi életünk minden aspektusa – a család, az oktatás, a művészetek, a kereskedelem – átitatható a szentség erejével.

A Shambhala Tréning útján, az emberi létezés méltóságával dolgozunk. A meditáció segítségével félelemnélküliséget, önbizalmat, nyitottságot valamint önmagunk és a világ iránti gyöngédséget fejlesztjük ki magunkban úgy, hogy közben megtanuljuk, mindezt hogyan alkalmazhatjuk a mindennapi életünkben.

A harcosok szíve

A Shambhala Tréning öt hétvégi meditációs műhelyből áll, melyek során a résztvevők tapasztalt, képzett tanítók tanításait hallhatják, és közös meditáción vesznek részt gyakorlott oktatók vezetésével, valamint személyes interjúkon és csoportos megbeszéléseken is részt vesznek. Az öt szint úgy teremt biztos alapot a figyelmesség és a tudatosság meditációs gyakorlatához, hogy közben nagy hangsúlyt fektet a hitelesség (őszinteség), az önbizalom, a bátorság, a humor és a méltóság fejlesztésére a mindennapi életben. A hétvégi programok, mind az új, mind a tapasztalt meditációs gyakorlóknak ajánlott.

A Shambhala-ösvény

1. szint: Emberi létezés művészete
A meditáció gyakorlatának segítségével megértjük, hogy létünk alapja nem más, mint az Alapvető Jóság. Finoman és megértéssel nyílunk meg önmagunk felé, és ez által felismerjük a bennünk rejlő lehetőséget: mindannyian képesek vagyunk hiteles és együttérző emberi életre, és ugyanakkor azt is felfedezzük, hogy személy szerint mit tudunk adni a világnak. Tudatunk lecsendesítésével és megszokott, homályos szűrőink nélkül kezdjük el látni a világ varázslatát, és ezzel a Shambhala-ösvény ősi bölcsessége félreérthetetlenül testet ölt mindennapjainkban. Mivel közvetlenül és friss energiával kapcsolódunk felmerülő tapasztalatainkhoz, rádöbbenünk, hogy a világ szent és az Alapvető Jóság velünk született és mindig jelen van. Tulajdonképpen ez az alapvető emberi bölcsesség, amely minden kultúra és vallás sajátja: minden korban és helyen felbukkan a történelem során. Minden egyes ember képes felfedezni az emberi lét Alapvető Jóságát és tovább sugározni azt, a világba a béke és a józanság nevében.  

2. szint: A harcos születése
Az Alapvető Jóság megízlelése után tovább megyünk. A meditációs gyakorlat alapján megfigyeljük, hogyan maszkírozzuk el félelmeinket szokásaink álarcával. Hamarosan érzékelni fogjuk, hogy semmilyen akadály nincs az Alapvető Jóság megtapasztalásában.

3. szint: A harcos a világban
Bátran, félelem nélkül képesek leszünk megvizsgálni viselkedési szokásainkat és így már hajlandóak leszünk megtapasztalni életünket az ego-bábjára való támaszkodás nélkül. Így közvetlenül részt veszünk a világban és kiterjesztjük a félelem-mentes hozzáállást cselekedeteinkben is.

4. szint: Felébredett szív
Ezen a szinten az Alapvető Jóságra való támaszkodással, merni fogjuk megtapasztalni a valóság egyhegyűségét és tovább haladunk kedvességgel, megnövekedett éberséggel és kíváncsisággal a világ irányába. Kedvességgel, finoman teljes mértékben ki tudjuk fejezni magunkat mások irányába.

5. szint: Nyitott Ég
A világgal kommunikálunk lágyan és félelem nélkül, éberségünk kiélesedett és felfedezzük a tudat tiszta, nyílt Terét – csodálatos forrását a bölcsességnek és a felemelő energiáknak. Feltétel nélkül megbízunk saját természetünkben, hogy a feloldódjunk a jelen pillanatban.  

A szent ösvény
A szent ösvény további harcos gyakorlatokat vezet be, ami kiterjeszti az alapvető meditációs képzést. Ez közösségi vízión és inspiráción alapul a világ megsegítése érdekében. Ez a szint kiműveli az egyén méltóságának és természetes adottságának képességét, hogy gyakorlatban kiterjessze környezetében az együttérzést. 1976. és 1980. között  Csögyam Trungpa Rinpocse lejegyezte a vízió tapasztalás sorozatát, ami ezek után úgy vált ismerté, mint a Shambhala Terma szövegek sorozata. A Harcos Szent Ösvénye ezekre a szövegekre épül valamint Csögyam Trungpa Rinpocse kiterjedt kommentárjaira, elsősorban abban az értelemben, hogy hogyan alkalmazzuk azokat a mai időkben.

A Nagy Keleti Nap
Ez a tréning megtanítja, hogyan tekintsünk a Keleti Napra, a lényegi energiára és ragyogásra, ami minden létező alapja; és egyben bevezető a Shambhala tagságába is – élő összefüggésben a harmonikus társadalom felépítéséért.

Lung-ta - Szélparipa
Itt a tanuló megtanulja a szövegeket, ami útmutatásokat ad, a „Szélparipa felébredéséhez”, ami megnyitja a szívet és megerősíti az önbizalmat. A gyakorlás útja megteremti a bölcs, kifinomult és szívből jövő társadalmi szerepvállalást.

Drala (az erőszakon túli energia)
Az érzékelés mélységeinek felfedezésével, a tanuló elköteleződik a világ belső, mágikus elemi energiája felé. A Drala alapelve, arra a szent energiára és erőre utal, ami megmutatkozik, ha meghaladjuk az agressziót.

Szelídség
A „négy méltóság” bevezetődik, mint ösvény és folyamat, ami bemutatja a harcos fejlődését és a kiszélesedő jóindulatú elköteleződését a világban. A méltóságok képzése lehetővé teszi, hogy az egyén alkalmazza az éberséget és gyönyört, minden szinten. A szelídség, a Harcos megalapozott, alázatos és szelíd fejlődésének kezdete.

Élénkség
A négy méltóság második szintjén, a természetes fegyelemmel kifejlesztett éles és vibráló felemelő energiára fókuszálunk. A kétség csapdájából felülemelkedve, az Élénk Harcos nemes egyszerűséggel képes beteljesíteni cselekedeteit.

Felháborító és Kifürkészhetetlen
Ezek a gyümölcsöző méltóságok a képzett harcos különleges képességire utalnak. Nincs többé félelem, hogy hibákat követünk el, a Felháborító Harcos szokatlan és látnoki látásmódja ötvözi a spontán kideríthetetlenséget, nagyobb mértékben hasznot hozva mások számára.

Arany kulcs
Ez a tréning arra, a Shambhala szövegre épül, ami az anyagi világgal való kapcsolatunkkal és az érzékszervi tapasztalásunkkal foglalkozik. Megtanítja a jelenlét gazdagításának gyakorlatát – azt a képességet, hogy az egyén azonnal érzékelje a belső jólétet önmagában, a jelenségekben és a természetes világban.

Haladó program

Harcosok gyülekezete
A Harcosok gyülekezete, a Shambhala képzés ékköve és a Szent Ösvény képzés csúcspontja, egy élő tanítás a megvilágosodott társadalom megteremtésében. A résztvevők megkapják a haladó Shambhala Harcos gyakorlatának átadását, megtanulva a Nagy Keleti Arany Nap gyökérszövegét és a kommentárját. Ez a szöveg leírja Ashe alapvető gyakorlatát, azt az egyszerű és erőteljes gyakorlatot, ami lehetővé teszi a zavarodottság és bizonytalanság átalakítását bölcsességé és hitelességé.  


Valódi Jelenlét gyakorlása
A kurzus szívében a „A Valódi Jelenlét Szélparipájának - Geszár Harcos Király magabiztosságának felkeltése” szadhana gyakorlatának átadása van, Sakyong Mipham Rinpocse (Csögyam Trungpa Rinpocse fia) által.


Webgalamb