Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

Netye Zoltán/CV

Netye Zoltán Pál történész, tanár a pogánynak mondott kultuszhelyek témában már több könyvet kiadott az évek során. Munkáiban, előadásaiban több száz saját készítésű fényképpel szemlélteti a Kárpát-medence-szerte megtalálható kereszténység előtti, pogánynak mondott kultuszhelyeket. Szent köveket, oltárokat, szent kutakat, kultikus barlangokat, szakrális hegyeket és halmokat, áldozó ligeteket, kőköröket stb. vonultat fel. Ezek mind a mai napig fellelhető kultúrtörténeti emlékei az emberiségnek, párhuzamaik pedig az egész földgolyón megtalálhatóak.

12 év kutatómunkájának eredményeképpen bejárhatatlan, titkos ösvényeken járva igyekezett a Kárpát-medencére, a történelmi Magyarország, Etelköz és a Kárpátok déli lejtőire koncentrálni.

A történész hazai és külhoni forrásokra támaszkodva próbálja bizonyítani, hogy a szent ligetek, a több ezer áldozókő, kunhalom, szent forrás, vagy mesterséges barlang egyazon egyetemes, Eurázsia-szerte az őskortól a középkorig folytatott rituálé kellékei, helyszínei. Azonos kultikus kellékek, azonos kultuszt, vallási képzetet szolgáltak. Azonos vallási képzet azonos kultúrát jelöl. Erős és kitartó, egységes kultúrát, amelynek alapfogalmai, értékei évezredeken át hagyományozódtak a különböző etnikumú, de végül is egy tőről fakadó népek között.

Egyetemes kultúra ez, mely nem csak a kellékek azonosságában nyilvánul meg, hanem gyakorlatilag részben, vagy egészben az egész rituálé és végső soron az egész ősi világkép azonosságában. Ez a világkép és a hozzá kapcsolódó szertartások pedig az őskorban gyökereznek és alapját adják az emberiség évezredek alatt kialakult és a jelenben is művelt kultuszainak.

Több ezer kőoltárt, mesterséges halmot, szent forrást, áldozóberket, ősi csillagvizsgálót lehet egyértelműen beazonosítani a Baltikumtól az Urálig, Nyugat-Szibériától a Fekete-tengerig. A Kelet-európai-síkságtól a Kárpát-medencéig, de hazánk területénél nem állhatunk meg, hiszen megszólalásig hasonló üst alakú mélyedések, vércsatornával ellátott, vízszintesre faragott szikla tetők, Krisztus lábnyomos kövek, dolmenek, menhirek, kőkörök, állnak szerte Nyugat-Európában egészen az Atlanti-óceánig. Mintha egyazon rendszer és meggyőződés szerint hozták volna őket létre. Sokszor a helyszínekhez kapcsolódó képzet, rituálé megváltozott, de maga a helyszín, a „hely szelleme”, a genius loci tetten érhető.

Kurgánok magasodnak a Brit-szigetektől a Csendes-óceánig. Likaskövek üregei, mint kőkori csillagvizsgálók ásítanak a germán területektől Erdélyig. Szent források fölé hajló ágakra csomózott kapcákat lenget a szél Székelyföldtől Svédországig.

A kő, a barlang, a hegy, a forrás, a faoszlop mind ősi és egyetemes jelképei az emberiségnek.

Sokszor csak egy erdőszegély, egy kerítés, magányos kereszt, egy sokszorosan átvésett és deszakralizált kő jelzi, hogy a profán térből elkülönítettek valamit hajdan a szentség megragadására a természetfelettit kereső emberek. Néha csak egy fára tekert kendő figyelmeztet, hogy megszentelt térben járunk. A királyi vadászerdők sötéten derengenek, a tanorok kapu nyitva áll a jó szándéknak. De bezárul, ha üres fejjel, ám lélekben túlságosan eltelve, s nem szegényen érkezünk.
Webgalamb