Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

Namkhai Norbu Rinpocse ajánlása

Csögyal Namkhai Norbu Rinpocse előszava - A napon sütkérező öregember című könyvhöz

A könyv Keith Dowman - Longcsenpa Természetes tökéletesség kincse szövegének fordítása és kommentárja.

 Az ati-dzogcsen Sákjamuni Buddha és a mesterek által sugallt átadás. A tudat egyetemes jóságának jógájaként is ismert, az összes lény végső erőforrása és menedéke a különösen elfajzott időszakokban. A konok fundamentalizmus megnövekedése és eluralkodása idején, amikor a belső vízió elhomályosodik, a durva szenvedély elterjed, a konfliktusok és viszályok felfokozódnak, az idő felgyorsul, és a test-tudat különböző kínoknak van kitéve, itt van ez a sajátos jóga, mely minden cselekedetünkben szabadsággal lát el. Ekkor, amennyiben Gáráb Dordzse mindent magába foglaló együttérzése irányába fordulunk, az ati-dzogcsen áthatja életünket – a legszerencsésebb lények életét.

A dzogcsen útmutatások magyarázatára nagyon sok tantra, átadás és előírás kiterjedt feldolgozása létezik, de a leglényegibb jelentést Gáráb Dordzse adta át fő tanítványának, Mandzsusrimitrának, mikor a mester elérte a fénytestet. E megdönthetetlen végrendelet három velős útmutatást tartalmaz: bevezetés a tudat természetébe, bizalom a gyakorlat hitelességében, magabiztosság a spontán felszabadulásban. Mandzsusrimitra, Gáráb Dordzse fő tanítványa, mestere végrendelete három velős útmutatásának egzisztenciális következtetésébe merülve, a félelemmentes mesterétől kapott nagyon sok tantrát, átadást és előírást,
melyeket a tudat, mátrix és titkos útmutatások részekre osztályozta. Aztán, Oddijánában és India szent földjén, személyesen a nagy tanítók és vonal-tanítványok, többek között a Huszonegynek nevezettek, követték és átadták mestereik tanításait.

Gáráb Dordzset követően a második legfontosabb tanító Padmaszambhava nagymester volt, ki Tibet völgyeit járva, legszerencsésebb követőinek tanította a dzogcsen szóbeli átadásának mély, lényegi útmutatásait, kiket később a Huszonöt, a Király és Kísérete néven emlegettek. Személyes tanítványai között volt Vajrocsána, a legjelesebb fordító, valamint más fordítók is. Azért, hogy a végső megoldás és a végső menedék, elérhető legyen Tibet népe számára, Oddijánába küldte a fordítókat, az általuk talált összes dzogcsen tantra, átadás, és titkos útmutatás a Havak Országába hozataláért, és a tibeti nyelvre fordításáért.

Vajrocsána és barátai Oddijánába érkeztek, és nagyon sok dzogcsen tantrát, átadást és titkos útmutatást hallgattak Sri Szingha nagymestertől és másoktól, aztán fokozatosan tibetire fordították azokat. Abban az időben jött a nagy hírű dzogcsen mester, Vimalamitra is Tibetbe, és számos lényegi ati-dzogcsen útmutatást tanított. Ő és tanítványai is hasonló szövegeket fordítottak tibetire. E fordítási hullám következtében, az Oddijána országában széles körben elterjedt szent tanítások szövegei átjutottak Tibetbe.

Sokkal később élt a mindentudó Longcsen Rábdzsám (Longcsenpa, i.sz. 1308-1363) – ki nem pusztán Gáráb Dordzse, a dzogcsen hagyomány forrásának emanációjaként volt nevezetes, hanem a tudós Vimalamitráéként is, ki Gáráb Dordzse kimagasló útóda volt. Longcsenpa számos kiterjedt értekezést hozott létre, mint a Hét kincs (Mdzod bdun) és A relaxáció trilógiája (Nga gszo szkor gszum), melyek világosan megmagyarázzák az ati-dzogcsen gondolkodásmódját és célját. Longcsenpa a tudat természete egyetemes jósága értékes jógájának átfogó és magas ábrázolását hozta létre. Longcsenpa művei között van egy elsőrendű fontosságú értekezés, a dzogcsen útmutatások három szériája (tudat, mátrix és titkos útmutatások) jelentésének lepárolására, és ez az itt lefordított Alapvető Természetünk Kincsesháza (Gnasz lugsz mdzod). Manapság, az ati-dzogcsen tanítások nyugati elterjedése idején, e szöveg angol nyelvű népszerű fordításának felbecsülhetetlen haszna van, és általa kétségtelenül növekszik a tudat természetének közvetlen tapasztalása.

Kuso Keith Dowman, e szöveg fordítója, sok évet töltött Indiában és Nepálban, a dzogcsen szemléletet megvalósító sok nagymesterrel bensőséges kapcsolatban.

Szemléletüket tanulmányozva, teljesen a szent tanításokba merülve, előre nem látható módon magába szívta az ati-dzogcsen megvalósítását. Keith Dowman fordította le az Alapvető Természetünk Kincsesháza című páratlan szöveget, ami így a szerencsés nyugatiak életének részévé válhatott és felbecsülhetetlen értéke azonnal megjelenik. Gratulálok neki a szavak és jelentések fordítása mély problémájának legyőzéséért, és hogy lényegre törő angol átadást hozott létre. Remélem, hogy e szöveg fordítása és közzététele következtében sokak tudatárama megnyílik a tudat természete egyetemes jósága, jógája, szemlélete és meditációja iránt. Kívánom, hogy a leírtak megértésével és megvalósításával, ahogy a dolgok vannak, az összes érzőlény gyorsan szabaduljon ki a létforgatag mindenütt jelenlévő szorításából.
Sok jó szerencsét,

Dzogcsenpa Csögyal Namkhai Norbu
3723, fa-madár éve, IX. hónapja, 10. napja.

Webgalamb