Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

Lobszang Szangaj Szikjong, tibeti miniszterelnök nyilatkozata 2015.

Dr. Lobsang Sangay Sikyong nyilatkozata a Tibeti Nemzeti Felkelés napjának 56. évfordulóján

2015. március 10.Azért gyűltünk itt ma össze, hogy emlékezzünk azokra a bátor férfiakra és nőkre, akik 56 évvel ezelőtt életüket adták Tibetért. Egyúttal emlékeztetnünk kell magunkat arra is, hogy folytassuk a tibeti nép által megkezdett erőszakmentes küzdelmet, és eltökélt kitartással, bátorsággal és határozottsággal dolgozzunk Tibet ügyéért.

Kedves Tibeti testvéreim, arról kell beszámolnom, hogy a tibeti szituáció továbbra is szomorú, de a tibeti nép lélekben erős és egyre erősebb lesz. A 2008-ban kitört békés tiltakozás óta, és az ezt követő számos önfeláldozó protestáció következtében a Tibeti-fennsík lényegében zárlat alatt van. A tibeti nép mozgását erősen korlátozták. A tibetieknek mindenhová magukkal kell vinniük modern chippel ellátott személyigazoló kártyájukat, melyet a nagyobb városokban ellenőrző kamerákkal figyelnek. Ahogy egyik tibeti honfitársunk megjegyezte, „ A személyigazoló kártya olyan, mint az árnyékod. Nélküle mozdulni sem tudsz.” A megszorítások olyan mértékűek, hogy még a kínai turistákat is megérintette a látvány. Néhányan úgy fogalmaztak, Tibet „háborús övezethez” hasonlít.

A tibetiek számára egyik legaggasztóbb rendelkezés a Kínai Népköztársaság Államtanácsának 2014-es rendelkezése, miszerint Shigatse és Chamdo településeinek státusát városi rangra kell emelni. Természetesen a tibeti nép örömmel fogadja a modernizációt, és gazdasági növekedést, mégis, a valódi tapasztalata az, hogy az urbanizációval inkább gazdasági lemaradás, társadalmi kirekesztődés, és környezetszennyezés jár együtt. Lhásza kiváló példát szolgáltat erre. Az egyre erősödő urbanizáció mind több és több kínai munkást vonzott a városba. Ez a társadalmi mozgás Lhászát, Tibet kulturális központját gyakorlatilag egy kínai nagyvárossá tette, ahol a tibetiek félreeső gettókban kénytelenek élni. Félelmünk az, hogy ugyanez megismétlődik Shigatse és Chamdo városaiban is, és ezzel felmérhetetlenül csökken a tibeti nép lehetősége, hogy kultúráját és identitását megőrizze. Sőt mi több, a hatalmas számú kínai beköltözés miatt, a nagyobb városok mellett a tibeti nomád nép egzisztenciája is veszélyben forog.

Ezek, a Tibetben megfigyelhető változásoknak csupán egy töredéke. Mégis hiszem, hogy megvan bennünk az eltökéltség, elszántság és közös akarat, hogy fellépjünk ellenük. A tibetiek eddig minden katasztrófát túléltek. Sem az 1950-es évek kínai terjeszkedése, sem a 60-as évek Kulturális Forradalma nem rengette meg a tibeti lelket. Sem az 1989-ben Lhászában bevezetett statárium, sem a Tibet ellen elkövetett fegyveres akciók, sem a Tibetet célzó „Nyugat-Kínai Fejlesztési Stratégia” nem volt elegendő, hogy a tibeti nép lelkét megtörje. Az 1959-es felkeléstől kezdve – melyre ma emlékezünk – évtizedeken keresztül a tibeti nép békés és önfeláldozó tiltakozással tanúsítja, hogy Tibet egységes nemzetként él, és küzd az igazságért.

Tibetben ma a művészek új lelkesedéssel eltelve énekelnek, festenek és írnak Tibettel kapcsolatban, és az országban egy új felemelkedő értelmiségi réteg hirdeti a megújuló kultúrát, hagyományt és identitást. A teherautó sofőröktől kezdve a farmereken, nomádokon és szerzeteseken keresztül, mindenki a közös ügyről beszél, közös identitásra és méltóságra vágyik. A tibeti nép körében mindenütt észlelhető a kultúra reneszánsza.

Kína eközben azt hirdeti, hogy Tibet a saját maga ura. Hogy ez valóban így legyen, a kínai vezetésnek be kell látnia, hogy Tibetnek valódi önrendelkezési jogra van szüksége. Ahogy Kína az úgynevezett „Tibeti Autonóm Terület” megalkotásának 50. évfordulójához közelít, még fontosabb, hogy a keményvonalas vezetők is belássák, az elnyomás csupán haraghoz és sértődöttséghez vezet. Hszi Csin-ping elnök azt a kijelentést tette, hogy a tibeti kultúrát és nyelvet meg kell őrizni. Örülünk az államfő kijelentésének, mégis úgy látjuk, a hétköznapok realitása felülírja ezt. A Kashag részéről mi továbbra is a „Középút” mellett foglalunk állást, azaz Tibet jövőjét, mint Kína része, de teljes önkormányzatot élvező területet képzeljük el. A tibeti vezetőség erősen hiszi, hogy a Tibet jövőjét illető döntések megbeszélésének egyetlen módja a kínai vezetőkkel való párbeszéd. Erre, a valódi párbeszédre Őszentsége a Dalai Láma képviselői bármikor és bárhol nyitottak.

Ebben a tekintetben sokat számít nekünk az USA Külügyminisztériumának Tibetet érintő nyilatkozata, melyben bátorítja a dalai láma és a kínai vezetők közötti párbeszéd megkezdését. Örömmel vettük Barack Obama személyes kijelentését is, aki Wahingtonban kapcsolatát Őszentségével „jó barátságnak” nevezte, és a dalai lámát olyan személynek írta le, aki „bebizonyítja, mit jelent az együttérzést a való életben is gyakorolni”, és aki „személyével arra buzdít minket, hogy merjünk minden ember szabadságáért és méltóságáért kiállni.” Örömmel számolhatok be arról is, hogy Indiában egyre többen érzik a Tibeti helyzet fontosságát, és a felelősségteljes gondolkodás egyre növekszik.

A tibeti nép és barátink világszerte idén ünnepli Őszentsége a Dalai Láma 80. születésnapját. Ebből az alkalomból imádkozzunk Őszentsége jó egészségéért és hosszú életért. A tibeti népet mindenekelőtt az erőszakmentesség kell, hogy jellemezze. Idősebb generációinktól öröklött legfőbb értékeink az alázat, egység, és kitartás. A fiatalabb generációknak ezeket az értékeket kell követnie. Ennek fényében látható, hogy legfőbb célkitűzéseink között kell szerepelnie az oktatásnak és nevelésnek. A kashag ezért minden egyes törekvést bátorít és buzdít, ami fiataljaink jobb felnövekedésért küzd.

Szeretném ezt az alkalmat megragadni, hogy minden támogatónak kifejezzem köszönetemet, akik Berlintől Brüsszelig, Canberrától Fokvárosig, Tokiótól Tajpejig oly nagylelkűen segítségére sietnek a Tibeti népnek. Szélsőségek és háborúk közepette Tibet világszerte a mérték és erőszakmentesség jelképe, és ezért méltó a támogatásra. Szeretnék e tekintetben hálánkat és köszönetünket kifejezni India Kormánya felé is, akik oly hosszú ideje részesítenek bennünket nagyvonalú támogatásukban és vendégszeretetükben.

Tibeti testvéreim, még egyszer, és mélységes reménnyel és hálával eltelve, hat millió tibeti nevében ajánlom őszinte imáimat Őszentsége a 14. Dalai Láma hosszú és egészséges életéért. Imádkozzunk ma mindannyian, és rójuk le tiszteletünket azon bátor és hősi társaink előtt, akik életüket áldozták Tibetért. Bárcsak megújult erővel mindannyian hűségesek lehetnénk apáink és anyáink, fivéreink és nővéreink örökségéhez, akik életüket a tibeti nép szenvedésének megszűntetésére és Tibet szabadságára áldozták.

Éljen sokáig Őszentsége a Dalai Láma és Tibet

Dr. Lobszang Szangaj Szikjong
2015. Március 10.

A Tibetet Segítő Társaság fordítás

Webgalamb