Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

Dance Rhizom - Oka Lee

Dance Rhizome

Japán Butohtáncosok egy “gyökértörzsrôl”

Butoh tánc. Aki valaha látta a tradicionálisan teljes testüket lecsupaszított és fehérre festett táncosokat, aki átélte a születés és a halál küzdelmeinek nyomát magában hordozó mozdulatok erejét, nem felejtheti el amit átélt.

Az én elsô találkozásom ezzel a megrendítô művészettel Indiában történt. Egy vacsorára voltam hivatalos, amelyen velem szemben ült Lee, talpig feketében. Már a második mondatában lelkesen említette, hogy régóta készül Magyarországra. Akkor még nem tudhattam hogy a leves és a fôétel között elôadja megejtô műsorát, amely annyira magával ragadta a közönséget, hogy a nézôk hol nevettek, hogy döbbenten meredtek maguk elé, vagy játékosan megkönnyebbültek, s végig nem voltak a tudatában annak, hogy a következô pillanatban mit fognak átélni. A japán táncos úgy mozgott elôttünk, mintha egy torzító tükörben látnánk magunkat. Az elôadás végén abszurd zen tanításként robbant fel a lámpa, mely végképp kitörölt minden megszokott intellektuális reakciót.

Lee 1980-ban szakított konvencionális életmôdjával és kezdett a Butoh tánccal foglalkozni. A Rhizome tánc a mozgás különlegesen rugalmasan változó formája, melynek segítségével a résztvevôk “fertôzô lázként” kerülhetnek közelebb egymáshoz minden határon, nyelvi akadályon, kulturális, nemi és anyagi különbségeken felül emelkedve. A mozdulatok elképesztôen lelassulnak és meditatívvá válnak, hogy azután hirtelen meghökkentô gyorsasággal adjanak helyt az akrobatikus ügyességet igénylô táncnak. A táncos és a nézô együtt válik képessé az érzelmek és mozdulatok finom különbségeinek átélésére. A Rhizome szó jelentése: gyökér, gyöktörzs, mely annak a növénykezdeménynek az alapja, amely a föld felett megannyi változatos palántát nevel. Akárcsak mi mindannyian, távolról talán különbözônek tűnhetünk, de ha egész közelrôl és mélyrôl figyeljük a kapcsolatunkat rájöhetünk a gyökerek közös egységes voltára. Lee a táncon keresztül találta meg azt a kapcsolódást, amely mindannyiunkat összeköt, amelyhez nincs szükség a verbális kommunikációra.

Csak a második vacsora alkalmával - amelyre már Budapesten került sor - értettem meg régi vonzalmát a magyarok iránt. Lee egyetemistaként filozófiát tanult, s leginkább a hatalom megváltoztatása érdekelte. A vietnámi háború alatt barátaival tüntetéseket szervezett és vezetett a háború ellen. A mozgalomban sok barátja életét vesztette. Hosszú évekkel késôbb érezte meg, hogyan táplálják mozgását meghalt barátai, hogyan képes a táncon keresztül találkozni velük. Mára Lee a világ rengeteg olyan országában táncolt, ahol a hatalom túlzásai miatt emberek ezrei haltak meg. Magyarországról már évekkel ezelôtt olvasott, s megrázták az 1956-os forradalomról szóló beszámolók. Eldöntötte, hogy az akkor meghalt magyar emberekért is szeretne táncolni. Mikor befejezte történetét döbbenten ocsúdtam fel, hogy születésének napja milyen jelentôsséggel bír. Október 23-án született az idén 50 éves táncművész.

A csoport az elôadásokon kívül néhány napos workshop keretében szeretné a résztvevôket “közelrôl” is beavatni az érintések és mozdulatok mindennapi hatásán túl mutató élményébe, mely során a megszokott reakcióink úgy hullanak le rólunk, mint a Butoh táncosokról a ruha. Budapesten ugyanis teljesen meztelen táncelôadásban is részünk lesz.

A tánccsoport külön műsort készített a kínai népírtés során Tibetben elpusztított emberék emlékére. A magyarországi Tibetet Segítő Társaság szervezésének keretében Magyarországon is bemutatják ezt az előadást, melynek címe: "Fertőző láz".

1999. április 3. és április 30. között kerül sor az eredeti Butoh táncot modern balett elemekkel ötvözô táncegyüttes, a Dance Rhizome magyarországi bemutatkozására.

Altmann Andrea
Budapest 1999. 

 

Webgalamb