összes könyv új könyvek Bódhiszattva Kiadó

Májá Jóga
Enyhülést lelni a bűvöletben

szerző/Longcsenpa - Keith Dowman

fordító/Fejér Balázs

112 oldal

spirál vagy ragasztott

Bódhiszattva

3000 Ft

Májá jóga – e címet kapta az utánozhatatlan Longcsen Rab-dzsampa műve, az Enyhülést lelni a bűvöletben Keith Dowman fordításában. A tibeti buddhizmus nyingmapa iskolájában úgy tekintenek e szövegre, mint ami a Dzogcsen szemlélet kettősségmentes valóságát minden más műnél erőteljesebben idézi meg. Longcsenpa mesteri költészetével olyan útmutatással szolgál, mely képes azonnal megvilágítani a buddha-valóságot, ami egyben közönséges, mindennapi tapasztalatunk. Állítása szerint jelenleg a mágikus káprázat igézetében élünk, s hogy ezt felismerve nyomban kitörhetünk fogalmi börtönünkből egy elbűvölő valóságba, mely maga a tiszta öröm. E valóság a májá, mely bár tapasztalható, mégsem létezik, s melynek természetes könnyedséggel való szemlélése a Májá jóga. Az ati-jóga e közismert kézikönyvében ott a kulcs e természetes, misztikus állapothoz, melyet a Dzogcsen, A Nagy Teljesség egyfolytában felidéz.

Longcsen Rabdzsampa (1308 - 1363) a méltán csodált tibeti bölcsek és misztikus költők legjelentősebbike. Az Enyhülést lelni trilógia életművének leghíresebb szövege.

Keith Dowman
dzogcsen jógi, vándorló tanító, fordító és tudós

A könyv tartalmából:

Ajánlás

Előszó

Bevezető
Májá aspektusai
A Valóság és az Igazság
A Májá jóga mint ati-jóga
A nyolc hasonlat

Enyhülésre lelni a bűvöletben
Első hasonlat: Álom
Második hasonlat: Mágikus mutatvány
Harmadik hasonlat: Érzékcsalódás
Negyedik hasonlat: Délibáb
Ötödik hasonlat: A Hold tükröződése a vízen
Hatodik hasonlat: Visszhang
Hetedik hasonlat: Gandharvák városa
Nyolcadik hasonlat: Kísértet
Zárszó

Függelék I.
Valóság-hasonlatok a XXI. századra
Kilencedik hasonlat: Mozgókép
Tízedik hasonlat: Hologram

Függelék II.
A barlangkultúra

Bibliográfia

Keith Dowman eddig megjelent könyvei

jelenleg kapható

» levél írás

Webgalamb